Tu Điển Anh Việt Online

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tu điển anh việt online

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows để tra tự điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : từ bỏ điển bộc lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : vật dụng tự từ điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

*

*

Xem thêm: Loi Bai Hat Điểm Danh Cầu Thủ, Bai Hat Diem Danh Cau Thu Bong Da

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish