Các Con Vật Bằng Tiếng Viet

Bạn biết tên tiếng Anh của từng nào loài động vật trên thực tế và đã vẫn muốn khám phá về sự thú vị ẩn chứa đằng sau mỗi cái tên ấy. Cùng học tiếng Anh hiệu quả với shop chúng tôi để bao gồm thêm thiệt nhiều tin tức và bài học hữu ích các bạn nhé! 


Bạn đang xem: Các con vật bằng tiếng viet

Tên tiếng Anh các con vật nuôi trong nhà 

Đang xem: Tên các con vật bằng tiếng việt

*
*
*
*

Tên tiếng Anh của động vật hoang dã biển

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: bé sứa6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: loại cá voi nhỏ7. Squid – /skwɪd/: Mực ống8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá9. Seal – /siːl/: Chó biển10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô 

Từ vựng loài vật trong giờ Anh về các loài thú 

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mỹ5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: bé hải ly8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: nhỏ nhím9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi11. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm12. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa13. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong14. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: các loại nhện lớn15. Parasites – /’pærəsaɪt/: cam kết sinh trùng16. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa17. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: con muỗi18. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con gián19. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu20. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong 


READ: Đặt Tên con Hay Cho con Trai, tên Đẹp Cho bé Trai, đàn bà Hay cùng Ý Nghĩa 2021

Chủ đề động vật lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu3. Toad – /təʊd/: con cóc4. Frog – /frɒg/: con ếch5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: mập long6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa8. Dragon – /ˈdræg.ən/: nhỏ rồng9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Tên tiếng Anh các con vật gồm phiên âm nhưng newptcsitedaily.com nước ta vừa hỗ trợ ở trên để giúp đỡ bạn học tập từ vựng một cách mau lẹ và hiệu quả, biết thêm được thiệt nhiều bài học kinh nghiệm và các bạn sẽ là người giàu vốn tự đấy.

Lớp họcLớp học tập tiếng Anh mang lại trẻ mẫu mã giáo tự 3-5 tuổiKhóa học tiếng Anh trẻ con tiểu học từ 6-8 tuổiKhóa học tiếng Anh trẻ nhỏ tiểu học từ 8-11 tuổiKhóa học tiếng Anh THCSKhóa học tiếng Anh THPT


Post navigation


Previous: lưu lại Trữ khóa huấn luyện và đào tạo Tài Chính ngân hàng Tài Chính, Trung trung ương Đào tạo nên Kinh Tế

Xem thêm: Tour Du Lịch Bà Nà 1 Ngày - Tour Bà Nà Hill 1 Ngày Giá Rẻ

Next: Kệ Để giày Dép tiết kiệm ngân sách và chi phí Diện Tích, full bộ 05 Thông Minh