Bài Tập In On At

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập Giới từ (Preposition)Một số bài xích tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảoBài tập giới tự at, on, in (Chỉ thời gian) Trang trướcTrang sau

Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian)

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh này khiến cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần kim chỉ nan đã được trình diễn trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập in on at

Bạn sẽ xem: bài bác tập in on at

Trước khi làm bài xích tập giới từ bỏ at, on, in (Chỉ thời gian) trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Giới từ at, on, in (Chỉ thời gian) trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự khám phá vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm kết thúc bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian):

Bài 1: Complete the sentences. Use at, on or in + the following:

the evening about đôi mươi minutes 1492 the same time

the moment 21 July 1969 the 1920s night

Saturdays the Middle Ages 11 seconds

1. Columbus made his first voyage from Europe to lớn America in 1492.

2. If the sky is clear, you can see the stars ......

3. After working hard during the day, I lượt thích to relax ......

4. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ......

5. It"s difficult to listen if everyone is speaking ......

6. Jazz became popular in the United States ......

7. I"m just going out khổng lồ the shop. I"ll be back ......

8. (on the phone) "Can I speak lớn Dan?" "I"m afraid he"s not here ......"

9. Many of Europe"s great cathedrals were built ......

10. Ben is a very fast runner. He can run 100 metres ......

11. Liz works from Monday lớn Friday. Sometimes she also works ......

Hiển thị đáp án

2. At night

3. In the evening

4. On 21 July 1969

5. At the same time

6. In the 1920s

7. In about trăng tròn minutes

8. At the moment

9. In the Middle Ages

10. In 11 seconds

11. On Saturdays

Bài 2: Put in at, on or in.

1. Mozart was born in Salzburg in 1756.

2. I haven"t seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.

3. The price of electricity is going up .... October.

4. .... Weekends, we often go for long walks in the country.

5. I"ve been invited khổng lồ a wedding .... 14 February.

6. Jonathan is 63. He"ll be retiring from his job .... Two years time.

7. I"m busy just now, but I"ll be with you .... A moment.

8. Jenny"s brother is an engineer, but she doesn"t have a job .... The moment.

9. There are usually a lot of parties .... New Year"s Eve.

10. I don"t live driving .... Night.

11. My oto is being repaired at the garage. It will be ready .... Two hours.

12. The telephone và the doorbell rang .... The same time.

13. Mary và David always go out for dinner .... Their wedding anniversary.

14. It was a short book and easy lớn read. I read it .... A day.

15. .... Saturdaty night I went khổng lồ bed .... Midnight.

16. We travelled overnight to Paris & arrived .... 5 o"clock .... The morning.

17. The course begins .... 7 January và ends sometime .... April.

18. I might not be at home .... Tuesday morning , but I"ll be there .... The afternoon.

Hiển thị đáp án

2. I last saw her on Tuesday

3. In

4. At

5. On

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. At

13. On

14. In

15. On Saturday night .... At midnight

16. At 5 o"clock .... In the morning

17. On 7 January .... In April

18. At trang chủ on Tuesday morning .... In the afternoon

Bài 3: Which is correct a, b or both of them?

1. A, I"ll see you on Friday.both
b, I "ll see you Friday.
2. A, I"ll see you on next Friday.b
b, I"ll see you next Friday.
3. A, Paul got married in April. .....
b, Paul got married April.
4. A, They never go out on Sunday evenings......
b, They never go out Sunday evenings.
5. A, We ofte have a short holiday on Christmas......
b, We often have a short holiday at Christmas.
6. A, What are you doing the weekend?.....
b, What are you doing the weekend?
7. A, Will you be here on Tuesday? .....
b, Will you be here Tuesday?
8. A, We were ill at the same time......
b, We were ill in the same time.
9. A, Sue got married at 18 May 1996......
b, Sue got married on 18 May 1996
10. A, He left school last June......

Xem thêm: Dụng Cụ Đút Sữa Cho Bé - Dụng Cụ Uống Thuốc Và Uống Sữa Dolphin

b, He left school in last June.
Hiển thị đáp ánĐã có app newptcsitedaily.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay áp dụng trên app android và iOS.