Công Tắc Nguồn Máy Tính

Công tắc nguồn máy tính (nút bấm nguồn) dành cho phòng net đóng hộp không áp dụng Case, tương thích cho các quý khách mang bàn phím, chuột,


Status:Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"9","width":"9","height":"3","dimensions_html":"9 × 9 × 3 cm","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"cau-hinh","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_cau-hinh.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_cau-hinh.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 347px) 100vw, 347px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_cau-hinh.jpg","full_src_w":347,"full_src_h":423,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_cau-hinh-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_cau-hinh-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":347,"src_h":423,"image_id":14756,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"100.000₫","sku":"AONE-G0","variation_description":"","variation_id":14766,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"166","weight_html":"166 g"},"attributes":"attribute_pa_lua-chon":"co-jack-tai-phone","availability_html":"Status:Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"9","width":"9","height":"3","dimensions_html":"9 × 9 × 3 cm","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"jack-cam-tai-nghe","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-580x376.jpg","srcset":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-580x376.jpg 580w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-760x492.jpg 760w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-506x328.jpg 506w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":518,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2016/06/newptcsitedaily.com_product-14752-variation-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":376,"image_id":19797,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"130.000₫","sku":"AONE-G1","variation_description":"","variation_id":14767,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"166","weight_html":"166 g">">
Lựa chọn: không jack tai phone