1 Giây Bằng Bao Nhiêu Tích Tắc

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

1 giây=1 tích tắc

Trong đồ vật lý, bên cạnh việc sử dụng đối kháng vịgiâythì mọi người tiêu dùng các đơn vị khác nhau phổ trở thành như microgiây, nanogiây, miligiây.

Bạn đang xem: 1 giây bằng bao nhiêu tích tắc


Trả lời:1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây1 giây bởi bao nhiêu tích tắc?1 giây = 1 tích tắc1 giây bởi bao nhiêu giờ?1 Giây = 0.00027778 Giờ1ms bằng bao nhiêu s?1 ms = 0.001 s


483 thiên niên kỉ + 847 thay kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 giờ +84 phút +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ + 847 nỗ lực kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 giờ đồng hồ +84 phút +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ=483000 năm.

847 núm kỉ=84700 năm.

748 năm=748 năm.

759 tháng=63 năm 3 tháng.

85 tuần=1 năm 1 ngày

465 ngày= một năm 100 ngày.

7382 giờ=307 ngày 14.

84 phút=1 tiếng 14 phút

749 giây=12 phút 49 giây

739 tích tắc=739 giây.

Xem thêm: Giá Dàn Áo Wave 125I Thái - Group Honda Wave 125I Thái Lan “ Việt Nam”

483000+84700+748 năm+63 năm 3 tháng+1 năm 1 ngày +1 năm 100 ngày+307 ngày 14 giờ=568513 năm 498 ngày 14 giờ=568514 năm 133 ngày 14 giờ=568514 năm 3206 giờ=568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ

Vậy 483 thiên niên kỉ + 847 nạm kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 giờ +84 phút +749 giây +739 tích tắc = 568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ.


Đúng 0

phản hồi (0)

Có từng nào tích tắc vào một giây ?

vậy thì một giờ gồm bao nhiêu tích tắc ?

zzzzzzzz ai cũng trả lời đúng buộc phải mình không biết tick đến ai !


Lớp 5 Toán
13
0
Gửi diệt

Có 100 tích tắc trong 1 giây


Đúng 0

comment (0)

Có 100tích tắc trong một giây


Đúng 0
comment (0)

chắc là 2


Đúng 0
bình luận (0)

120 tíc tắc = .... Giây


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

chắc là bởi 2 giây


Đúng 0

comment (0)

Cho bản thân xin qui định đổi từ độ thời gian sang giờ phút, giỏi phút giây

vd: 12 độ 13 phút 22.8 giây = ....giờ ..... Phút


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi diệt

Tính siêu cấp tốc chỉ 1 giây là suy nghĩ ra

15 x 37 x 4 + 120 x 2 + 21 x 5 x 12

Ai nghĩ trong 1 giây mk tick

Nghĩ lâu dài hơn cũng ko sao , và đúng là được rồi

Chúc hok tốt

Trình bè cánh đầy đủ ko thiếu thốn sót một nguyên tắc nào


Lớp 6 Toán
3
0
gởi Hủy

=3720

kick nha


Đúng 0

comment (0)

Trl :

15 x 37 x 4 + 120 x 2 + 21 x 5 x 12

= 15 x 4 x 37 + 60 x 2 x 2 + 21 x 5 x 12

= 60 x 37 + 60 x 4 + 21 x 60

= 60 x ( 37 + 4 + 21 )

= 60 x 62

= 60 x 62

= 3720

Hok tốt ~


Đúng 0
phản hồi (0)

15 x 37 x 4 + 120 x 2 + 21 x 5 x12

=2220+240+1260

=2460+1260

=3720


Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
newptcsitedaily.com