Phương Trình Hóa Học 11

Hóa hữu cơ 11 là giữa những phần kiến thức và kỹ năng trọng vai trung phong trong lịch trình Hóa học cấp 3. Kim chỉ nan xoay quanh công ty đề này có tính vận dụng cao, là căn nguyên để học xuất sắc mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Các em hãy thuộc newptcsitedaily.com Education đọc ngay bài viết bên sau đây để ôn tập về kim chỉ nan cơ bạn dạng và những phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học 11


học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh nâng tầm điểm số 2022 – 2023 trên newptcsitedaily.com Education

Khái quát về Hóa hữu cơ 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được có mang là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại những hợp chất hữu cơ

Trong lịch trình Hóa cơ học 11, hợp chất hữu cơ sẽ tiến hành phân loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là các loại hợp hóa học hữu cơ đơn giản và dễ dàng nhất. Trong thành phần phân tử chỉ chứa hai thành phần là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon ko no có một nối đôi: AnkenHidrcacbon không no tất cả hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử của hóa học này quanh đó C, H ra còn tồn tại một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hidrocacbon)Hợp chất cất nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 phương pháp Đọc cùng Mẹo nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường chạm mặt Và bài Ca Hóa Trị


Ancol Isoamylic Là Gì? phương pháp Ancol Isoamylic Và bài xích Tập Vận Dụng

Đặc điểm chung

Hợp chất hữu cơ tốt nhất thiết phải gồm sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố đó là C với H. Ngoại trừ ra, hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen…Liên kết đa số có vào hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ phần nhiều đều dễ bay hơi, dễ dàng cháy cũng giống như kém bền với nhiệt.Các phản bội ứng vào hoá học tập hữu cơ thường lờ đờ và không trả toàn. Rất nhiều phản ứng này thường xẩy ra trong điều kiện phải đun nóng cùng có những chất xúc tác.
*

Các phương trình trong công tác Hóa cơ học 11

Dưới đấy là một số phương trình hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà những em đề nghị thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng cụ của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng bóc tách và oxi hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng điều chế ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng bớt mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cộng vào links đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng đúng theo của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng gắng của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa màu sắc vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cộng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng cầm của benzen
*

Phản ứng điều chế benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc điểm giống anken (nối song ở nhánh), vừa có đặc thù giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng hòa hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc thù của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha trộn phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha trộn anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng điều chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường là axit yếu. Mặc dù nhiên, đông đảo axit này vẫn có không hề thiếu các tính chất hóa học của một axit và một số tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC THỬ


Học livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh bứt phá điểm số 2022 – 2023 trên newptcsitedaily.com Education

newptcsitedaily.com Education là nền tảng học tập livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đáng tin tưởng và hóa học lượng số 1 Việt Nam giành cho học sinh từ bỏ lớp 8 đến lớp 12. Với văn bản chương trình huấn luyện bám cạnh bên chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, newptcsitedaily.com Education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, đột phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.


đứng top 33+ phương pháp Hóa học Lớp 8-12 ➤ 4 Mẹo Ghi Nhớ khôn xiết Nhanh

Tại newptcsitedaily.com, những em đang được đào tạo và giảng dạy bởi các thầy cô thuộc đứng top 1% giáo viên dạy tốt toàn quốc. Những thầy cô đều sở hữu học vị từ bỏ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm gớm nghiệm huấn luyện và giảng dạy và có rất nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng tạo, ngay gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức và kỹ năng một cách mau lẹ và dễ dàng.

newptcsitedaily.com Education còn có đội ngũ cầm vấn học tập chuyên môn luôn theo sát quy trình học tập của các em, cung cấp các em câu trả lời mọi thắc mắc trong quy trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học hành của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng gốc rễ công nghệ, mỗi lớp học tập của newptcsitedaily.com Education luôn bảo đảm đường truyền bình ổn chống giật/lag tối đa với unique hình hình ảnh và âm thanh giỏi nhất.

Nhờ căn cơ học livestream trực con đường mô rộp lớp học tập offline, những em hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên thuận lợi như khi học tại trường.

Khi biến chuyển học viên trên newptcsitedaily.com Education, những em còn nhận ra các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp tổng thể công thức và câu chữ môn học được biên soạn chi tiết, chi tiết và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Xem thêm: Cách Làm Bì Lợn Chiên Giòn Không Cần Phơi Nắng, Cách Làm Món Da Heo Chiên Giòn Làm Mưa Làm Gió


Phenol Là Gì? phản bội Ứng Phenol Br2 Có hiện tượng lạ Gì?

newptcsitedaily.com Education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm mang lại học viên. Nếu như không đạt điểm số như cam kết, newptcsitedaily.com sẽ hoàn trả các em 100% học tập phí. Các em hãy nhanh tay đăng cam kết học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 tại newptcsitedaily.com Education ngay bây giờ để được hưởng mức tiền học phí siêu ưu đãi lên tới mức 39% giảm từ 699K chỉ từ 399K.