Nóng Tiếng Anh Là Gì

hot, warm, thermal là các bạn dạng dịch số 1 của "nóng" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Tom phàn nàn rằng món súp cảm thấy không được nóng. ↔ Tom complained that the soup was not hot enough.


Chim ưng hoàn toàn có thể bay lượn hàng giờ nhờ vào tận dụng rất nhiều luồng khí nóng bốc lên.

An eagle can stay aloft for hours, using thermals, or columns of rising warm air.


*

*

Họ đã trở nên đau ốm, nóng nực, mệt mỏi, lạnh, hại hãi, đói khát, nhức đớn, nghi ngại và thậm chí là cả chiếc chết.

Bạn đang xem: Nóng tiếng anh là gì


Vì trong mỗi người bọn họ đều có con người vạn vật thiên nhiên và vì họ sống trong một trái đất đầy áp lực, cho nên newptcsitedaily.comệc kiềm chế tính khí nóng nẩy có thể trở thành giữa những thử thách vào cuộc sống.
Because the natural man dwells within each one of us và because we live in a world full of pressure, controlling our temper may become one of the challenges in our lives.
Những newptcsitedaily.comệc các bạn làm là đun nóng thép, bạn làm chảy vật liệu nhựa bitum, cùng nhựa bitum vẫn chảy vào các kẽ nứt siêu nhỏ tuổi này, và các newptcsitedaily.comên đá vẫn kết dính lên lớp khía cạnh trở lại.
Then what you vì chưng is you heat up the steel, you melt the bitumen, and the bitumen will flow into these micro-cracks, & the stones are again fixed khổng lồ the surface.
Nhưng khi trục trặc, LES là lý do chính tạo ra chứng ợ nóng - xúc cảm nóng rát, nhiều lúc cảm thấy vị chua, teo thắt ngực mà lại ta hồ hết từng trải qua ít nhất một lần vào đời.
But when the LES malfunctions, it becomes the main player in heartburn --a searing, sometimes sour-tasting chest-spasm that many people will experience at some point in their lives.
Trong một số máy buôn bán hàng auto ở Nhật Bản, Canada Dry cũng buôn bán ginger ale hâm nóng, mặc dù được hâm nóng nhưng lại vẫn giữ được bọt gas.
In selected Japanese vending machines, Canada Dry also offers hot ginger ale, which is the heated version of the original but still retains carbonation.
Ngày 30 mon 9 năm 2009, cơ quan ban ngành Obama đề xuất bạn dạng quy tắc new về xí nghiệp sản xuất điện, hãng xưởng và nhà máy lọc dầu trong cố gắng nỗ lực hạn chế khí thải tạo hiệu ứng nhà kính và kìm hãm tình trạng nóng ấm toàn cầu.
On September 30, 2009, the Obama administration proposed new regulations on power plants, factories, and oil refineries in an attempt to limit greenhouse gas emissions & to curb global warming.
Dưới sức nóng của ban ngày, sự mệt mỏi mỏi từ những newptcsitedaily.comệc đứng sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, sự đói khát đã làm cho những người Carthage với châu Phi kệt sức trước lúc họ bước đầu giao chiến.
The battle reached the centre considerably later, so that the noon heat, the strain of standing under arms, hunger and thirst weakened the Carthaginians & Africans before they started fighting.
Rốt cuộc lúc chị Mary và ông xã là Serafín, gặp bố mẹ cô María, ông bà đã tất cả cuốn chúng ta có thể Sống đời đời kiếp kiếp trong Địa-đàng bên trên Đất* và cuốn Kinh-thánh rồi, và họ nóng lòng mong học hỏi.
When Mary and her husband, Serafín, finally met the parents, they already had the book You Can Live Forever in Paradise on Earth* & a Bible, & they were eager khổng lồ start studying.
Alho bảo rằng đã bao gồm một mối thân mật mới về quy tắc Allen bởi sự nóng lên trái đất và "những chuyển đổi newptcsitedaily.com mô" được dự kiến bởi nguyên tắc này.
Alho said that there has been a renewed interest in Allen"s rule due to lớn global warming and the "microevolutionary changes" that are predicted by the rule.
Do đó, người newptcsitedaily.comết Thi-thiên Đa-vít đang hát về Ngài: “Đức Giê-hô-va có lòng thương-xót, hay làm cho ơn, chậm rãi nóng-giận, và đầy sự nhân-từ.
Concerning him, the psalmist Danewptcsitedaily.comd therefore sang: “Jehovah is merciful và gracious, slow khổng lồ anger & abundant in lonewptcsitedaily.comng-kindness.
Thực tế hay thì, ban ngày rất nóng, bởi vậy rất nhiều đoàn bộ hành công ty yếu bước vào ban đêm. Số đông đoàn diễu hành lạc đà, với đa số chuông đ đẻ lưu ý khách cỗ hành dọc tuyến phố rằng chúng đang đến.
Often, in fact, the days were so hot, that the caravans walked mainly at, at, at night. Camels marching in single file, with bells khổng lồ warn pedestrians along the way that they were coming.
Một số loại chảy nóng bao phủ nước đá hoặc nước bốc hơi, tạo thành miệng núi lửa lên tới mức 65 foot (20 m) đường kính và giữ hộ tro nhiều như 6.500 foot (2.000 m) vào không khí.

Xem thêm: Dầu Nhớt Castrol Chính Hãng, Giá Dầu Nhớt Castrol Magnatec 10W


Some of these hot flows covered ice or water which flashed khổng lồ steam, creating craters up to 65 feet (20 m) in diameter và sending ash as much as 6,500 feet (2,000 m) into the air.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M