NÓN BẢO HIỂM KIỂU NÓN KẾT

Thiết kế hòa hợp thời trang, lịch sự trọngCó khoét đuôi giúp cho tất cả những người đổi dễ chịu và thoải mái cột tóc cao tuyệt làm những kiểu tóc khácNón cân xứng nữ sử dụngMỏ kết dài và to bản giúp bịt nắng tốtDây quai nón dễ dãi tăng sút kích thướcMóc thiết lập dây xịn, tiện lợi tháo lắp nhanh chóngKiểu dáng gọn nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi độiHọa tiết độc đáo 2 mặt hôngChất liệu vật liệu nhựa ABS bền chắc, cứng cáp, dùng được lâuNón được dán các họa máu trang trí rất đẹp mắt, hài hòa
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"18","width":"18","height":"9","dimensions_html":"18 × 18 × 9 cm","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc (1)","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-600x600.jpg","srcset":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-600x600.jpg 600w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-150x150.jpg 150w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-300x300.jpg 300w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-768x768.jpg 768w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-160x160.jpg 160w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-100x100.jpg 100w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-64x64.jpg 64w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1.jpg 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":14782,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"KNKD01","variation_description":"","variation_id":14828,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg"},"attributes":"attribute_mau-sac":"Tu00edm nhu1ea1t","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"18","width":"18","height":"9","dimensions_html":"18 × 18 × 9 cm","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc (6)","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-600x600.jpg","srcset":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-600x600.jpg 600w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-150x150.jpg 150w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-300x300.jpg 300w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-768x768.jpg 768w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-160x160.jpg 160w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-100x100.jpg 100w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-64x64.jpg 64w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6.jpg 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":14787,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"KNKD02","variation_description":"","variation_id":14829,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_mau-sac":"u0110u1ecf","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"18","width":"18","height":"9","dimensions_html":"18 × 18 × 9 cm","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc (16)","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-600x600.jpg","srcset":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-600x600.jpg 600w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-150x150.jpg 150w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-300x300.jpg 300w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-768x768.jpg 768w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-160x160.jpg 160w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-100x100.jpg 100w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-64x64.jpg 64w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16.jpg 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-16-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":14797,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"KNKD04","variation_description":"","variation_id":14830,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_mau-sac":"Hu1ed3ng u0111u1eadm","availability_html":"cu00f2n 1 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"18","width":"18","height":"9","dimensions_html":"18 × 18 × 9 cm","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc (11)","caption":"","url":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11.jpg","alt":"","src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-600x600.jpg","srcset":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-600x600.jpg 600w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-150x150.jpg 150w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-300x300.jpg 300w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-768x768.jpg 768w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-160x160.jpg 160w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-100x100.jpg 100w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-64x64.jpg 64w, https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11.jpg 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-160x160.jpg","gallery_thumbnail_src_w":160,"gallery_thumbnail_src_h":160,"thumb_src":"https://newptcsitedaily.com/wp-content/uploads/2020/02/non-bao-hiem-ket-nu-co-xe-duoi-toc-11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":14792,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"KNKD05","variation_description":"","variation_id":14831,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg">">
Màu sắcChọn một tùy chọnKemTím nhạtĐỏHồng đậmXóa