Kinh lăng nghiêm trọn bộ

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM  Đời Đường, sa môn chén bát Lạt Mật Đế (người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch, giới thiệu, chú thích, đánh máy cùng trình bàyCư sĩ Tịnh Kiên đọc với sửa chữa bản thảoBan Bảo Trợ thông ngôn Pháp Tạng vn in lần thứ nhất, California,2012Hạ download về sản phẩm nhà: Phiên phiên bản PDF:  Đệ tử bọn chúng con, Hạnh Cơ cùng Tịnh Kiên,chí thành đảnh lễ Chư Tôn Đức Ân Sư: Hòa thượng bổn sư say đắm Huyền TânHòa thượng giáo thọ thích Đôn HậuHòa thượng giáo thọ thích hợp Chánh ThốngHòa thượng giáo thọ phù hợp Trí ThủHòa thượng giáo thọ say đắm Trí HữuHòa thượng giáo thọ ưa thích Trí ThànhHòa thượng giáo thọ yêu thích Thiện HòaHòa thượng giáo thọ đam mê Thiện HoaHòa thượng giáo thọ thích hợp Thiện MinhHòa thượng giáo thọ say mê Thiện SiêuHòa thượng giáo thọ ưng ý Như Ý (Trà-am)Hòa thượng giáo thọ mê say Viên GiácHòa thượng giáo thọ mê thích Huyền QuangHòa thượng giáo dưỡng yêu thích Chí TínHòa thượng giáo thọ thích Huyền ViHòa thượng giáo thọ ham mê Định TuệHòa thượng giáo thọ ưa thích Thuyền ẤnHòa thượng giáo đạo ưng ý Đỗng MinhNi trưởng bổn sư Thích bạn nữ Đàm Thu
GIỚI THIỆUKinhĐại Phật ĐảnhThủLăng Nghiêm 

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là tên thường gọi tắt của kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu triệu chứng LiễuNghĩa Chư người thương Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm (ĐạiPhật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu triệu chứng Liễu Nghĩa Chư nhân tình Tát Vạn Hạnh Thủ LăngNghiêm Kinh), bởi sa môn bát Lạt Mật Đế(người Trung Thiên-trúc) dịch vào thời điểm năm 705 (đời Đường) tại chùa Chế-chỉ ngơi nghỉ Quảng-châu(tỉnh Quảng-đông), được thu vào Tạng Đại Chánh, quyển 19, khiếp số 945. Tên gớm này cũng thường được gọi một cáchngắn gọn là ghê Thủ Lăng Nghiêm (hoặcgọn không chỉ có thế là ghê Lăng Nghiêm); nhưngkhác với bạn dạng Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, do pháp môn sư Cưu Ma La Thập (344-413) dịch vào đời Diêu-Tần (Tạng ĐạiChánh, quyển 15). Theo Khai NguyênThích Giáo Lục của pháp môn sư Trí Thăng (đờiĐường), tởm này đã bởi sa môn Hoài Địch (?-? – người Trung-quốc) dịch; nhưngtrong Tạng Đại Chánh (quyển 19) thìghi người dịch là sa môn chén Lạt Mật Đế, mà lại không mang tên sa môn Hoài Địch. Theopháp sư Viên Anh (1878-1953) trong tác phẩm Đại Phật Đảnh Thủ Lăng NghiêmKinh Giảng Nghĩa, pháp sư Bát Lạt Mật Đếlà vị “dịch chủ” (người dịch chínhthức với là vị mở màn của đạo tràng phiên dịch), còn sa môn Hoài Địch thì phụtrách bài toán “chứng nghĩa” (thẩm địnhsự đúng đắn của văn dịch).

Bạn đang xem: Kinh lăng nghiêm trọn bộ

Ý nghĩa đề kinh:

- Đại Phật Đảnh. Chữ “đại” làm việc đây tức là rộng lớnbao trùm, rốt ráo cùng cực. “Phật đảnh” là tướng tá “nhục kế” bên trên đỉnh đầu của đứcPhật. Đó là tướng tá cao quí, nhiệm mầu tuyệt nhất trong 32 tướng xuất sắc của đức Phật, conmắt phàm phu của chúng sinh bắt buộc thấy được.

- Như Lai Mật Nhân. “Như Lai” là danh hiệu đầu tiên trong mườidanh hiệu tầm thường của chư Phật; Như Lai tức là Phật. “Mật nhân” tức là nguyênnhân sâu kín huyền nhiệm, đó có nghĩa là chân chổ chính giữa tịch tĩnh, thanh tịnh, thường hằng.

- Tu triệu chứng Liễu Nghĩa. “Liễu nghĩa”có tức thị tiến trực tiếp tới chỗ rốt ráo cùng cực, sẽ là giải thoát trọn vẹn, niếtbàn hay đối, là quả vị Vô thượng người yêu đề, là Phật. Nương vào chân trung khu bất sinhdiệt để tu hành, tu nhưng không trước tướng, tu nhưng mà không tu, đó điện thoại tư vấn là “tu liễunghĩa”; hoàn thành sinh diệt, thể nhập thiệt tánh vạn hữu, giải thoát rốt ráo, đạtniết bàn hay đối, hotline là “chứng liễu nghĩa”. Cả tu và chứng đều liễu nghĩa, gọilà “tu triệu chứng liễu nghĩa”.

- Chư bồ Tát Vạn Hạnh. Bồ-tát tu vôsố hạnh, gọi bao quát là “muôn hạnh”. Bồ-tát vận dụng trí tuệ cùng từ bi, trênthì mong đạo trái giác ngộ, bên dưới thì cứu độ bọn chúng sinh, trường đoản cú lợi và lợi tha có đủ,đó là “muôn hạnh của chư vị Bồ-tát”.

- Thủ Lăng Nghiêm. bố chữ này là phần đa số trong đềkinh. Chữ “thủ lăng” tức là tất cả phần lớn rốt ráo; chữ “nghiêm” tức là bềnchắc. “Thủ-lăng-nghiêm” là tên gọi một loại định,và kia là một số loại định lực rốt ráo, kiên cố, bao che tất cả những loại định khác, chỉcó chư vị Bồ-tát ở những bậc Thập-địa, Đẳng-giácvà Phật (Diệu-giác) mới đạt được; vị vậy, nó được gọi là “đại định”, tốt “đạicăn bản định”. Nó chính là chân tâm phiên bản lai thanh tịnh, tịch tĩnh, thường xuyên hằng,không lay động, không tán loạn, ko dời đổi, cho nên cũng khá được gọi là “Phật tánh”.

Định Thủ Lăng Nghiêm rộng lớn,sâu nhiệm, vô cùng việt thời gian và không gian, bắt buộc đem trung khu thức vọng tưởngphân biệt của bọn chúng sinh mà nhận ra được, y hệt như tướng “nhục kế” trên đỉnhđầu của đức phật (đại Phật đảnh), bé mắt của chúng sinh phàm phu không thểtrông thấy được.

Định Thủ Lăng Nghiêm là dòng nhânsâu kín, từ này mà phát khởi ra vô lượng công đức trí óc của chư Phật, cùng cũng từđó mà lại chư Phật thành công đạo quả bồ Đề nát bàn Vô Thượng; cho nên vì vậy nó được gọilà “Như Lai mật nhân”.

Định Thủ Lăng Nghiêm là loại địnhrốt ráo, vô thượng, cho nên tu định này có nghĩa là tu pháp môn viên đốn (trọn vẹn,nhanh chóng), để triệu chứng đạt tức khắc đạo trái rốt ráo, buổi tối thượng, hotline là “tu chứngliễu nghĩa”.

Chư vị Bồ-tátthực hiện nay muôn hạnh tự lợi, lợi tha hoàn toàn viên mãn đều vị thành tựu được định Thủ Lăng Nghiêm này, cho nên vì vậy địnhnày cũng có nghĩa là “chư Bồ-tát vạn hạnh”.

Chân tâmthanh tịnh, tịch tĩnh, thường xuyên hằng, vốn sẵn có nơi chúng sinh. Nhưng vày chúngsinh mê lầm, không tự nhận biết được, si mê cuồng chấp gồm thân trung ương ta cùng sự đồ gia dụng ởngoài ta, chạy theo trần cảnh mà lại phát sinh phiền não, đắm trước, tạo thành vô số tộilỗi; rồi theo nghiệp lực, quả báo mà giao vận trong sinh tử luân hồi. Đức Phậtthương xót, nói kinh Thủ Lăng Nghiêm này nhằm độ cho những chúng sinh có gốc rễ cao,nhanh nệm phá trừ mê muội, ngừng tuyệt phiền não, hội chứng nhập đại định Thủ Lăng Nghiêm, trực nhận bảntâm thanh tịnh hay trú, hữu hiệu nhiệm mầu, đạt được vị thế Vô Thượng ChánhĐẳng Chánh Giác.

Vị thính giảđương cơ để Phật nói khiếp Thủ LăngNghiêm này là tôn giả A Nan (hay A NanĐà). Ngài là em chú bác bỏ của đức Phật, sau khi theo Phật xuất gia, được gia công thịgiả hầu cận Phật trong một thời hạn dài, đổi thay vị môn sinh được nghe Phật nóipháp nhiều nhất, đầy đủ nhất, cùng nhớ kĩ nhất, được mọi fan tôn kính xưng là vịthánh tăng nghe các hiểu rộng độc nhất vô nhị (đavăn đệ nhất) vào tăng đoàn của Phật; và được liệt vào một trong mười vị đại đệtử của Phật.

Xem thêm: Hình Ảnh Bánh Sinh Nhật Màu Tím Dễ Thương Cho Bé Gái, Bánh Sinh Nhật 2 Tầng Màu Tím Dễ Thương

* 

Dịch mang củabản ghê này là sa môn chén Lạt Mật Đế (Pramiti,?-?). Ngài là người TrungThiên-trúc, trê tuyến phố viễn du hoằng pháp, đã sở hữu nguyên bạn dạng Phạn văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến chùa Chế-chỉ ở tp Quảng-châu (tỉnh Quảng-đông, Trung-quốc)năm 705 (đời Đường), cùng dịch bộ kinh này ra Hán văn ngay năm đó.