HAI TẤM VẢI DÀI 125

Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Hai tấm vải dài 125


*

Vì $frac12$ tấm vải thứ nhất bằng $frac13$ tấm vải vật dụng hai cần nếu coi tấm vải thứ nhất là $2$ phần thì tấm vải thiết bị hai là $3$ phần.

Sơ đồ:

Tấm đồ vật nhất: |-----|-----|

Tấm thứ ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần cân nhau là: $2+3=5$ (phần)Giá trị một phần là: $125:5=25$ (m)Tấm vải thứ nhất dài số m là: $25 imes2=50$ (m)Tấm vải sản phẩm hai dài số m là: $25 imes3=75$ (m) Đáp số: Tấm vải vóc 1: $50$ m,

Tấm vải 2: $75$ m


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

**

Ta có: $frac12$ tấm 1 = $frac13$ tấm 2

⇒ Tấm vải thiết bị 1 lâu năm số m là:

125 : (2 + 3) × 2 = 50 (m)

Tấm vải thứ 2 dài số m là:

125 - 50 = 75 (m)

Đ/s:..............

Xem thêm: Chia Sẻ Công Thức Dạy Cắt May Áo Sơ Mi Nữ, Hướng Dẫn Cách May Áo Sơ Mi Nữ Đơn Giản Đẹp 2022


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Vì12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1212tấm vải đầu tiên bằng13" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1313tấm vải vật dụng hai yêu cầu nếu coi tấm vải trước tiên là2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">22phần thì tấm vải đồ vật hai là3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">33phần.

Sơ đồ:

Tấm vật dụng nhất: |-----|-----|

Tấm đồ vật ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần đều bằng nhau là:2+3=5" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=52+3=5(phần)Giá trị 1 phần là: 125:5=25" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">125:5=25125:5=25(m)Tấm vải trước tiên dài số m là: 25×2=50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×2=5025×2=50(m)Tấm vải sản phẩm hai lâu năm số m là: 25×3=75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×3=7525×3=75(m) Đáp số: Tấm vải 1:50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">5050m,

Tấm vải 2:75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">7575m