GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TẬP 1

Giáo trình đến môn học tập Giáo Quốc phòng an ninh (tập 1). Thầy sẽ giảng chủ yếu dựa theo giá...View more

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________________________________________

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC

QUỐC PHÕNG - AN NINH

DÙNG đến SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TẬP MỘT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO__________________________________________Nguyễn mạnh bạo Hƣởng, è cổ Đăng Thanh, Đào Huy Hiệp, Đỗ Xuân Tảo,Vũ quang quẻ Tạo, Nguyễn Trọng Xuân, Lƣu Ngọc Khải, Nguyễn từ Vƣợng,Hoàng tự khắc Thông, Lê Đại Nghĩa, Lê Doãn Thuật, Nguyễn Hoàng Minh, TạNgọc Vãng

Chịu nhiệm vụ về nội dungVụ giáo dục đào tạo Quốc chống - Bộ giáo dục và Đào tạo

Biên tập nội dung Phạm Vĩnh Thông, Lê Doãn Thuật

Bài 1ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUMÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUNắm vững vàng đối tƣợng, phƣơng pháp, nội dung nghiên cứu và phân tích môn học tập Giáodục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), đóng góp phần bồi dƣỡng nhân cách, phẩmchất và năng lượng trung thành với lí tƣởng tự do dân tộc và nhà nghĩa xóm hội,đáp ứng yêu ước nhiệm vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.Sinh viên xác định trách nhiệm, cách biểu hiện đúng trong học tập môn họcGDQP-AN, tích cực và lành mạnh tham gia xây dựng, củng cầm nền quốc chống toàn dân, anninh nhân dân ngay khi đang học tập tập, tập luyện trong nhà trƣờng với ở từng vị trícông tác tiếp theo.II - ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tƣợng nghiên cứu và phân tích của môn học bao gồm đƣờng lối quân sự của Đảng,công tác quốc phòng, an ninh, quân sự chiến lược và kĩ năng quân sự yêu cầu thiết.

Bạn đang xem: Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1

1. Nghiên cứu về đƣờng lối quân sự chiến lược của ĐảngNghiên cứu giúp những quan điểm cơ bạn dạng có đặc điểm lí luận của Đảng vềđƣờng lối quân sự, gồm những: những sự việc cơ phiên bản của học thuyết Mác - Lê nin,tƣ tƣởng hcm về chiến tranh, quân nhóm và bảo đảm an toàn Tổ quốc ; quan liêu điểmcủa Đảng về xây dừng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo đảm Tổquốc, phát hành lực lƣợng khí giới nhân dân, bình an nhân dân ; về kết hợp pháttriển kinh tế tài chính - làng mạc hội với tăng cƣờng củng vậy quốc phòng, an toàn và một số trong những nộidung cơ bạn dạng về lịch sử nghệ thuật quân sự vn qua những thời kì.Học thuyết Mác - Lê nin, tƣ tƣởng sài gòn về chiến tranh, quân độivà bảo vệ Tổ quốc mang tính chất cách mạng và kỹ thuật sâu sắc. Đó là cơ sở lí luậnđể Đảng ta đặt ra chủ trƣơng, đƣờng lối chiến lƣợc phát hành nền quốc phòngtoàn dân, desgin lực lƣợng vũ trang quần chúng. # và triển khai chiến tranh nhândân đảm bảo an toàn Tổ quốc. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc trong giai đoạn hiện thời khôngchỉ bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, hải đảo mà còn yêu cầu bảo vệĐảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Các quan điểm của Đảngvề tạo nền quốc chống toàn dân, xây dựng lực lƣợng tranh bị nhân dân,tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân đều phải có tính thừa kế và trở nên tân tiến những truyềnthống quân sự lạ mắt của dân tộc bản địa ”cả nƣớc một lòng thông thường sức tấn công giặc”,”lấy không nhiều địch nhiều”, ”lấy nhỏ chống lớn”. Đó cũng đó là đặc trƣng nghệ thuậtquân sự vn đã thắng lợi các quân thù hung hãn nhất. Phân tích đƣờnglối quân sự chiến lược của Đảng góp thêm phần hình thành lòng tin khoa học, tập luyện phẩmchất đạo đức cách mạng và lí tƣởng cho sinh viên.2. Nghiên cứu về công tác quốc phòng, an ninhNghiên cứu giúp những sự việc cơ phiên bản về nhiệm vụ, nội dung công tác quốcphòng, bình yên của Đảng hiện tại nay, bao gồm: xây dựng lực lƣợng dân quân tựvệ, lực lƣợng dự tiêu cực viên, tăng cƣờng tiềm lực các đại lý vật chất, kĩ thuật quốcphòng, phòng phòng chiến tranh technology cao, vượt qua chiến lƣợc ”diễn biến

hòa bình”, bạo loàn lật đổ của những thế lực thù địch với cách mạng việt nam ;một số vụ việc về dân tộc, tôn giáo và chiến đấu phòng chống địch tận dụng vấnđề dân tộc, tôn giáo kháng phá giải pháp mạng nước ta ; xây dựng, đảm bảo chủquyền lãnh thổ, hòa bình biển đảo, an ninh quốc gia ; chống chọi phòng chốngtội phạm và giữ gìn đơn nhất tự, an ninh xã hội. Bên nƣớc quy định trọng trách về quốc phòng, quân sự, bình yên cho các bộ,ngành, cơ sở Trung ƣơng, địa phƣơng và đơn vị cơ sở. Bởi vậy, nghiên cứu và phân tích vềcông tác quốc phòng, bình an thực chất là nghiên cứu khối hệ thống văn bạn dạng quyphạm pháp luật ở trong nhà nƣớc về bảo đảm an toàn Tổ quốc, giữ lại gìn lẻ loi tự, bình an xã hộivà an ninh chính trị. Số đông công dân, trong những số đó có lực lượng trí thức trẻ đều có tráchnhiệm tham gia công tác quốc phòng, luyện tập quân sự, duy trì gìn đảm bảo an ninh,trật tự bình yên xã hội. Tăng cƣờng tiềm năng quốc chống toàn dân, bình an nhândân phòng, kháng có kết quả chiến lƣợc ”diễn vươn lên là hòa bình”, bạo loàn lật đổcủa các thế lực cừu địch với cách mạng Việt Nam, nói cả vấn đề phòng, kháng chiếntranh technology cao vào tƣơng lai. Nghiên cứu và phân tích và thực hiện tốt công tác quốcphòng, an toàn để sản xuất lòng tin thắng lợi trƣớc số đông âm mƣu, thủ đoạncủa kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam. 3. Nghiên cứu và phân tích về quân sự và khả năng quân sự đề xuất thiết phân tích các con kiến thức, kĩ năng chiến thuật, kĩ thuật quân sự chiến lược cần thiếtnhƣ : những kiến thức cơ bạn dạng về phiên bản đồ, địa hình quân sự, những phƣơng nhân tiện chỉhuy phương án và kungfu ; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quảncác loại vũ khí cỗ binh AK, CKC, RPD, RPK, B40, B41 ; tính năng, kỹ năng sửdụng thuốc nổ ; phòng chống vũ khí phân tử nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa ; vếtthƣơng cuộc chiến tranh và phƣơng pháp xử lý ; một vài vấn đề về điều lệnh đội ngũ vàchiến thuật chiến đấu cỗ binh. Kiến thức và kỹ năng về quân sự chiến lược trong môn học là những kiến thức và kỹ năng phổ thông, sinhviên nên quan tâm nghiên cứu và phân tích đặc điểm, nguyên lí, công dụng ... đọc rõ bạn dạng chấtcác ngôn từ kĩ thuật, phương án bộ binh ; về năng lực sát thƣơng, với cácphƣơng pháp chống tránh 1-1 giản, hiệu quả. Trên cửa hàng đó nghiên cứu và phân tích thựchành các bài tập liền kề với thực tế, thành thạo các thao tác kĩ thuật, chiến thuậttrong chiến đấu. Đồng thời hoàn toàn có thể ứng dụng các kĩ thuật này khi thâm nhập dânquân, tự vệ theo luật pháp của Pháp luật.

III – PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨUViệc nghiên cứu và phân tích môn học GDQP-AN yên cầu phải nắm vững cơ sởphƣơng pháp luận, các phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể phù hợp với đối tƣợng,phạm vi cùng tính chất đa dạng của câu chữ môn học tập này.1- cửa hàng phƣơng pháp luậnCơ sở phƣơng pháp luận tầm thường nhất của việc nghiên cứu và phân tích GDQP-AN làhọc thuyết Mác - Lê nin với tƣ tƣởng hồ nước Chí Minh. Trong những số đó những quan tiền điểmcủa những nhà bom tấn Mác - Lê nin với của quản trị Hồ Chí Minh về chiến tranh,quân đội, về thành lập lực lƣợng vũ khí nhân dân, về chế tạo nền quốcphòng toàn dân... Là nền tảng trái đất quan, nhận thức luận của việc nghiên cứu,

dung GDQP-AN cần để ý sử dụng những phƣơng pháp chế tác tình huống, nêu vấnđề, đối thoại, tranh luận trí tuệ sáng tạo ; tăng cƣờng thực hành, thực tập cạnh bên với thực tếchiến đấu, công tác quốc chống ; tăng cƣờng du lịch tham quan thực tế, viết thu hoạch,tiểu luận ; tăng cƣờng sử dụng các phƣơng tiện kĩ thuật, thiết bị quân sự hiện đạiphục vụ các nội dung tiếp thu kiến thức ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựucông nghệ tin tức nhằm nâng cấp chất lƣợng học tập, phân tích môn họcGDQP-AN.

IV- GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - ANNINH

1. Đặc điểm môn học Là môn học tập đƣợc pháp luật định, miêu tả rõ đƣờng lối giáo dục đào tạo của Đảngđƣợc thiết chế hoá bằng những văn bản quy bất hợp pháp luật của phòng nƣớc, nhằmgiúp sv thực hiện mục tiêu ”hình thành cùng bồi dƣỡng nhân cách, phẩmchất và năng lực của công dân, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của sự nghiệp desgin và bảovệ Tổ quốc”.(1)Kế tục cùng phát huy những hiệu quả thực hiện nay Chƣơng trình Huấn luyệnquân sự rộng rãi (1961), giáo dục quốc chống (1991), trong những năm qua,để đáp ứng nhu cầu yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc trong tiến độ mới với phù hợpvới quy chế giáo dục - đào tạo trình độ đại học, năm 2000 chƣơng trình tiếp tụcđƣợc sửa đổi, bổ sung cập nhật ; đến năm 2007 triển khai thực hiện Nghị định của Chínhphủ về GDQP-AN, môn học giáo dục quốc chống đƣợc lồng ghép văn bản anninh thành môn học tập GDQP-AN. Nhƣ vậy, trong từng giai đoạn cách mạng,chƣơng trình môn học tập GDQP-AN đều có những đổi mới phục vụ cho việc nghiệpphát triển đất nƣớc và công tác làm việc quốc phòng, bình yên trong từng thời kì, đính kếtchặt chẽ các phương châm của giáo dục và đào tạo - đào tạo với quốc chống - an ninh.Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học bao hàm kiến thức khoa họcxã hội, nhân văn, khoa học thoải mái và tự nhiên và khoa học kĩ thuật quân sự chiến lược và nằm trong nhómcác môn học chung, gồm tỉ lệ lí thuyết chiếm trên 70% chƣơng trình môn học. Nộidung bao gồm kiến thức cơ phiên bản về đƣờng lối quốc phòng, quân sự của Đảng,công tác quản lí đơn vị nƣớc về quốc phòng, an ninh ; về truyền thống lịch sử đấu tranhchống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự nước ta ; về chiến lƣợc"diễn biến hòa bình", bạo loàn lật đổ của những thế lực thù địch đối với cách mạngViệt nam và kĩ năng quân sự, bình an cần thiết thỏa mãn nhu cầu yêu cầu xây dựng, củngcố nền quốc chống toàn dân, an ninh nhân dân.Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng, rèn luyện ý thức tổchức kỉ luật, tác phong khoa học ngay khi sinh viên đang học tập trong nhàtrƣờng với khi ra công tác. Huấn luyện và giảng dạy và học tập tập bao gồm chất lƣợng môn học GDQP-AN là đóng góp thêm phần đào làm cho đất nƣớc một đội nhóm ngũ cán bộ khoa học tập kĩ thuật, cánbộ cai quản lí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm ý thức, năng lượng sẵn sàng tham gia thựchiện nhiệm vụ chiến lƣợc đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội nhà nghĩa trên mọicƣơng vị công tác.

(1) phép tắc Giáo dục, 2005.

2. Chƣơng trìnhMôn học tập GDQP-AN trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng ban hành theo Quyết địnhsố: 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 trong năm 2007 của cỗ trƣởng cỗ Giáodục cùng Đào tạo. Chƣơng trình đƣợc sản xuất trên cơ sở trở nên tân tiến trình độ cáccấp học tập dƣới, bảo vệ liên thông, ngắn gọn xúc tích ; mỗi học phần là đều khối loài kiến thứctƣơng đối độc lập, tiện đến sinh viên tích luỹ trong quy trình học tập. Kết cấuchƣơng trình gồm cha phần chính:Phần 1: Mục tiêu, thời gian, thời điểm thực hiện.Phần 2: nắm tắt nội dung các học phần với chƣơng trình.Học phần I: Đƣờng lối quân sự chiến lược của Đảng, 45 tiết.Học phần II: công tác làm việc quốc phòng, an ninh, 45 tiết.Học phần III: quân sự chiến lược chung, 45 tiết.Học phần IV: giải pháp và kĩ thuật đột kích tiểu liên AK, 30 tiết.Sinh viên đại học học 4 học phần, 165 huyết ; sinh viên cđ học 3 họcphần (I,II,III), 135 tiết.Phần 3: Tổ chức thực hiện chƣơng trình ; phƣơng pháp dạy, học và đánhgiá công dụng học tập.3. Đội ngũ giảng viên và các đại lý vật hóa học thiết bị dạy họcĐội ngũ giảng viên GDQP-AN những trƣờng đại học, cao đẳng, các Trungtâm giáo dục và đào tạo quốc chống sinh viên đƣợc tổ chức trên cơ sở Nghị định củaChính lấp về GDQP-AN và Nghị định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về biệt phái sĩ quan Quânđội nhân dân Việt Nam. Giáo viên sĩ quan lại từ những Quân khu, những học viện, nhàtrƣờng Quân team đƣợc đƣợc luân phiên làm cho công tác thống trị và giảng dạy. Cáctrƣờng chƣa gồm giảng viên sĩ quan biệt phái đƣợc biên chế giáo viên cơ hữuhoặc vừa lòng đồng, thỉnh giảng giảng viên những học viện, đơn vị trƣờng Quân đội. Hệthống Trung tâm giáo dục và đào tạo quốc phòng sinh viên do chính phủ nước nhà quy định, đƣợcphát triển trên phạm vi cả nƣớc đang thu hút đa số sinh viên vào tiếp thu kiến thức rènluyện trong môi trƣờng văn hóa truyền thống - quân sự.Để đáp ứng nhu ước học tập, tập luyện của sinh viên đơn vị nƣớc đã và đangđầu tƣ xây dựng cửa hàng vật chất cho các trung tâm giáo dục quốc phòng. Tổ chứcdạy, học tập môn học tập GDQP-AN phải bảo vệ đủ cửa hàng vật chất, thiết bị dạy dỗ họcđƣợc lao lý trong hạng mục và tiêu chuẩn chỉnh bộ mẫu mã thiết bị dạy dỗ học tối thiểu doBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ban hành. Khi học thực hành các kỹ năng quân sự phảicó sảnh tập, bến bãi tập, thao trƣờng. Giáo trình giáo dục và đào tạo quốc chống - bình yên dùngcho các trƣờng đại học, cđ do Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành là tài liệugiảng dạy và nghiên cứu và phân tích chính thức của giảng viên, sinh viên. Ngoại trừ ra, sinhviên tìm tham khảo thêm tại liệu tìm hiểu thêm đã đƣợc ra mắt trong giáo trình để nângcao kiến thức và kỹ năng và sự gọi biết về nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc hiện tại nay.4. Tổ chức dạy học với đánh giá hiệu quả học tậpTổ chức dạy học cùng đánh giá công dụng học tập môn học tập GDQP-AN đƣợcquy định trong ra quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 mon 11 năm 2007của Bộ giáo dục và Đào tạo. Vẻ ngoài tổ chức dạy dỗ học triệu tập chủ yếu đuối thựchiện ở các Trung tâm giáo dục quốc chống sinh viên ; ở những trƣờng hoàn toàn có thể đanxen nhiều hiệ tượng khác theo nguyên tắc của hiệu trƣởng. Khi tham gia học GDQP-ANsinh viên đề xuất mang mặc gọn gàng, thống độc nhất vô nhị theo hƣớng dẫn của giảng viên.

Bài 2QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍMINH VỀ CHIẾN TRANH QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trang bị mang lại sinh viên một trong những quan điểm cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác -Lênin, tƣ tƣởng sài gòn về chiến tranh, quân nhóm và bảo đảm Tổ quốc xã hộichủ nghĩa. - Trên cửa hàng đó bồi dƣỡng nhân loại quan, phƣơng pháp luận khoa học cáchmạng mang đến ngƣời học, giúp ngƣời học gồm cơ sở kỹ thuật để cửa hàng triệt quan lại điểmcơ bản của Đảng ta về chiến tranh, phát hành quân đội đáp ứng nhu cầu yêu cầu, nhiệmvụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay nay.**II - NỘI DUNG

Quan điểm của nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hcm vềchiến tranh** a) cách nhìn của nhà nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh - Chiến tranh là 1 trong những hiện tượng chính trị - xóm hội cuộc chiến tranh là trong những vấn đề phức tạp, trƣớc Mác đã có tương đối nhiều nhàtƣ tƣởng nhắc đến vụ việc này, song đáng chăm chú nhất là tƣ tƣởng củaC.Phơvít (1780 - 1831), Ông ý niệm : Chiến tranh là 1 hành vi bạolực dùng làm buộc đối phƣơng phục tùng ý chí của mình. Chiến tranh là sự việc huyđộng sức mạnh không hạn độ, sức khỏe đến tột cùng của các bên tham chiến. Ởđây, C.Phơvít đã chỉ ra rằng đƣợc sệt trƣng cơ bạn dạng của chiến tranh đó là sửdụng bạo lực. Tuy nhiên, C.Phơvít chƣa luận giải đƣợc bản chất của hànhvi bạo lực ấy. Các nhà bom tấn của công ty nghĩa Mác đã kế thừa tƣ tƣởng đó và điđến xác minh : cuộc chiến tranh là hiện tại tƣợng thiết yếu trị làng mạc hội bao gồm tính lịch sử, đó làcuộc chiến đấu vũ trang có tổ chức triển khai giữa các giai cấp, nhà nƣớc (hoặc liên minhgiữa những nƣớc) nhằm đạt mục tiêu chính trị tốt nhất định. Nhƣ vậy, theo quan điểmcủa công ty nghĩa Mác - Lênin, cuộc chiến tranh là công dụng của hồ hết quan hệ giữa ngƣờivới ngƣời trong thôn hội. Nhƣng nó chưa hẳn là những mối quan hệ giữa ngƣờivới ngƣời nói chung, mà là mối quan hệ trong số những tập đoàn ngƣời hữu ích ích cơbản trái lập nhau. Không giống với các hiện tƣợng thiết yếu trị - xóm hội khác, chiến tranhđƣợc thể hiện dƣới một hình thức đặc biệt, sử dụng một công cụ quan trọng đó làbạo lực vũ trang.Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh Với thế giới quan với phƣơng pháp luận duy đồ dùng biện chứng, cùng với sự kếthợp sáng chế phƣơng pháp lôgíc cùng lịch sử, các và Ph.Ăngghen lần thứ nhất tiêntrong lịch sử vẻ vang đã luận giải một cách đúng mực về xuất phát nảy sinh chiến tranh.Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: sự mở ra và tồn tại của cơ chế chiếmhữu tƣ nhân về tƣ liệu tiếp tế là xuất phát sâu xa (Nguồn gốc kinh tế), suyđến cùng đã dẫn tới sự xuất hiện, trường thọ của chiến tranh. Đồng thời, sự xuấthiện với tồn tại của thống trị và đối kháng thống trị là bắt đầu trực tiếp (Nguồngốc làng mạc hội) trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện, trường thọ của chiến tranh. Thực tế hình thành và phát triển xã hội chủng loại ngƣời đã chứng tỏ cho nhậnđịnh trên. Trong tác phẩm: "Nguồn cội của gia đình, của chế độ tƣ hữu với của

nhà nƣớc", Ph.Ăngghen chỉ rõ: Trải qua hàng ngàn năm trong cơ chế cộng sảnnguyên thủy, khi chƣa có chính sách tƣ hữu, chƣa có thống trị đối phòng thì chiếntranh với tính cách là một trong hiện tƣợng chủ yếu trị làng mạc hội cũng chƣa xuất hiện.. Mặcdù ở thời kì này đã xuất hiện những cuộc xung tự dưng vũ trang. Nhƣng đó khôngphải là một trận chiến tranh cơ mà chỉ là 1 trong dạng "Lao động thời cổ". Vì chưng vì, xétvề phương diện xã hội, thôn hội cùng sản nguyên thuỷ là 1 trong xã hội không có giai cấp,bình đẳng, không có tình trạng phân chia thành kẻ giàu, ngƣời nghèo, kẻ đi ápbức tách bóc lột với ngƣời bị áp bức tách lột. Về khiếp tế, không tồn tại của "dƣ vượt tƣơngđối" để ngƣời này có thể chiếm chiếm lao hễ của ngƣời khác, mục tiêu các cuộcxung chợt đó chỉ để tranh giành những điều khiếu nại tự nhiên tiện lợi để sống thọ nhƣ :nguồn nƣớc, kho bãi cỏ, vùng săn bắn hay hang động,... Về mặt kĩ thuật quân sự,trong những cuộc xung bất chợt này, toàn bộ các bên tham gia đều không tồn tại lực lƣợng vũtrang chăm nghiệp, cũng nhƣ vũ khí siêng dùng. Tất cả các thành viên củabộ lạc với tất cả công nuốm lao hễ thƣờng ngày phần đa tham gia vào cuộc xung độtđó. Do đó, các cuộc xung bỗng vũ trang này hoàn toàn mang tính bỗng nhiên tựphát. Theo đó, Ph.Ăngghen chỉ rõ, khi chính sách chiếm hữu tƣ nhân về tƣ liệu sảnxuất lộ diện và cùng rất nó là sự ra đời của giai cấp, lứa tuổi áp bức bóc tách lộtthì chiến tranh thành lập và mãi sau nhƣ một tất yếu khách hàng quan. Chính sách áp bức bóclột càng hoàn thành xong thì chiến tranh càng phát triển. Chiến tranh trở thành "Bạnđƣờng" của mọi chế độ tƣ hữu. Cách tân và phát triển những luận điểm của Các, Ph.Ăngghen về cuộc chiến tranh trongđiều kiện lịch sử hào hùng mới, V. Lênin chứng thật trong thời đại thời buổi này còn công ty nghĩa đếquốc còn nguy cơ xảy ra chiến tranh, chiến tranh là chúng ta đƣờng của công ty nghĩa đếquốc. Nhƣ vậy, chiến tranh có nguồn gốc từ chính sách chiếm hữu tƣ nhân về tƣ liệusản xuất, gồm đối kháng kẻ thống trị và áp bức bóc tách lột, chiến tranh chưa hẳn là mộtđịnh mệnh nối liền với nhỏ ngƣời với xã hội chủng loại ngƣời. ý muốn xoá vứt chiến tranhphải xoá bỏ bắt đầu sinh ra nó - thực chất chiến tranh bản chất chiến tranh là giữa những nội dung cơ bản, đặc trưng nhấtcủa giáo lý Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội. Theo V. Lênin: "Chiếntranh là việc tiếp tục của thiết yếu trị bởi những biện pháp khác" (cụ thể là bởi bạolực) 1. Theo V. Lênin, khi phân tích thực chất chiến tranh, duy nhất thiết phải cóquan điểm chủ yếu trị - giai cấp, xem cuộc chiến tranh chỉ là 1 trong hiện tƣợng lịch sử cụthể. Theo cách nhìn chủ nghĩa Mác - Lênin: "Chính trị là sự việc phản ánh tập trungcủa tởm tế" 2 , "Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc" 3 , chính trịlà sự thống tuyệt nhất giữa đƣờng lối đối nội cùng đƣờng lối đối ngoại, trong số đó đƣờnglối đối ngoại nhờ vào vào đƣờng lối đối nội. Nhƣ vậy, chiến tranh chỉ là mộtthời đoạn, một phần tử của thiết yếu trị, nó ko làm cách quãng chính trị. Ngƣợclại, gần như chức năng, trách nhiệm của thiết yếu trị hầu hết đƣợc thường xuyên thực hiện nay trongchiến tranh. Giữa cuộc chiến tranh và chính trị gồm quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó

1 V. Lênin, Toàn tập, tập 26, bạn dạng tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr. 3972 V. Lênin, Toàn tập, tập 42, bản tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1976, tr. 3493 V. Lênin, Toàn tập, tập 49, bạn dạng tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr. 500

- xác minh tích chất xã hội của chiến tranh, phân tích tính chất chính trị - xãhội của chiến tranh xâm lược ở trong địa, cuộc chiến tranh ăn giật của nhà nghĩa đếquốc, chỉ ra đặc thù chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộcTrên cơ sở mục đích chính trị của chiến tranh, sài gòn đã xác định tínhchất làng hội của chiến tranh, chiến tranh xâm lƣợc là phi nghĩa, chiến tranh chốngxâm lƣợc là chủ yếu nghĩa, từ bỏ đó xác minh thái độ của họ là cỗ vũ chiếntranh chủ yếu nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa.Kế vượt và trở nên tân tiến tƣ tƣởng của công ty nghĩa Mác - Lênin về đấm đá bạo lực cáchmạng, hcm đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chiến tranh giải pháp mạngViệt Nam. Ngƣời khẳng định: "Chế độ thực dân, tự bạn dạng thân nó đã là 1 trong hànhđộng bạo lực, tự do tự vày không thể cầu xin mà có đƣợc, đề xuất dùng bạo lựccách mạng phòng lại đấm đá bạo lực phản bí quyết mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệchính quyền" 5.Bạo lực cách mạng theo tƣ tƣởng hồ chí minh đƣợc chế tạo ra bởi sức khỏe củatoàn dân, bởi cả lực lƣợng thiết yếu trị cùng lực lƣợng vũ trang, phối kết hợp chặt chẽgiữa đấu tranh thiết yếu trị và đương đầu vũ trang.- hcm Khẳng định: ngày này chiến tranh giải phóng dân tộc củanhân dân ta là cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng. Hồ nước Chí Minh luôn coi con ngƣời lànhân tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh. Ngƣời công ty trƣơng phải nhờ vàodân, coi dân là gốc, là cỗi nguồn của sức mạnh để "xây dựng lầu chiến hạ lợi". Tƣtƣởng sài gòn về chiến tranh nhân dân là trong những di sản quý báucủa Ngƣời. Tƣ tƣởng này đƣợc hồ nước Chí Minh trình bày một cách giản dị, dễ dàng hiểunhƣng sinh động và khôn xiết sâu sắc. Chiến tranh nhân dân dƣới sự chỉ huy của Đảnglà trận đánh tranh toàn dân, đề nghị động viên toàn dân, vũ khí toàn dân với đặtdƣới sự chỉ huy của Đảng cộng sản. Tƣ tƣởng của Ngƣời đƣợc diễn đạt rõ néttrong lời kêu gọi toàn quốc binh đao chống thực dân Pháp ngày 19 - 12 -1946: "Bất kì bầy ông, bọn bà, bất kỳ ngƣời già, ngƣời trẻ, không phân tách tôn giáo,đảng phái, dân tộc... Hễ là ngƣời nước ta thì phải vùng lên đánh thực dân Phápđể cứu vớt Tổ quốc. Ai bao gồm súng cần sử dụng sứng, ai có gƣơm sử dụng gƣơm, không có gƣơmthì dùng cuốc thuổng, gậy gộc. Ai ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứunƣớc" 6.Để đánh chiến hạ giặc Mĩ xâm lƣợc, Ngƣời liên tiếp khẳng định: "Ba muơi mốttriệu đồng bào ta ở cả 2 miền, bất cứ già trẻ, gái trai, đề xuất là ba mƣơi kiểu mốt triệuchiến sĩ dũng mãnh diệt Mĩ cứu vãn nƣớc, quyết giành chiến thắng cuối cùng" 7.Theo tƣ tƣởng hồ Chí Minh, đánh giặc cần bằng sức khỏe của toàn dân,trong đó phải có lực lƣợng vũ tranh nhân dân có tác dụng nòng cốt. Binh lửa toàndân phải đi đôi với đao binh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hòa hợp của toàndân, tấn công địch trên toàn bộ các chiến trường : quân sự ; bao gồm trị ; kinh tế ; văn hoá...Sự bao hàm trên đã phản ánh nét rực rỡ của cuộc chiến tranh nhân dân ViệtNam vào thời đại bắt đầu và là 1 trong sự phát triển đến đỉnh điểm tƣ tƣởng vũ trang

5 hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 304.6 hồ nước Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 480.7 hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 323.

toàn dân của công ty nghĩa Mác - Lênin. Sự cách tân và phát triển sâu dung nhan làm nhiều chủng loại thêmlí luân mác xít về chiến tranh nhân dân trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.2. ý kiến của nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng sài gòn vềquân đội a) cách nhìn chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội Theo Ph.Ăngghen: "Quân đội là một trong tập đoàn ngƣời vũ trang, có tổ chức triển khai donhà nƣớc kiến thiết để sử dụng vào cuộc chiến tranh tấn công hoặc chiến tranhphòng ngự" 8. Nhƣ vậy theo Ph.Ăngghen, quân đội là một tổ chức của một thống trị và nhànƣớc nhất định, là công cụ đấm đá bạo lực vũ home yếu nhất, là lực lƣợng nòng cốtđể nhà nƣớc, giai cấp tiến hành cuộc chiến tranh và chiến đấu vũ trang. Trong đk chủ nghĩa tƣ bản phát triển trường đoản cú tự do đối đầu và cạnh tranh sang độcquyền (Chủ nghĩa đế quốc), V. Lênin dìm mạnh: công dụng cơ phiên bản của quânđội đế quốc là phƣơng nhân tiện quân sự đa số để đạt mục tiêu chính trị đối ngoạilà triển khai chiến tranh xâm lƣợc và duy trì quyền ách thống trị của đàn bọc lột đốivới quần chúng. # lao đụng trong nƣớc. Nguồn gốc thành lập và hoạt động của quân đội Từ lúc quân đội xuất hiện đến nay, đã có khá nhiều nhà lí luận đề cập đếnnguồn gốc, thực chất của quân nhóm trên các khía cạnh khác nhau. Nhƣng chỉ cóchủ nghĩa Mác - Lênin new lí giải chính xác và công nghệ về hiện tƣợng bao gồm trịxã hội đặc thù này. Công ty nghĩa Mác - Lênin đã chứng tỏ một giải pháp khoa học về xuất phát rađời của quân nhóm từ sự so với cơ sở tài chính - buôn bản hội và xác định : quân độilà một hiện nay tƣợng định kỳ sử, ra đời trong giai đoạn trở nên tân tiến nhất định của xóm hộiloài ngƣời, khi xuất hiện cơ chế tƣ hữu về tƣ liệu cung cấp và sự đối kháng giaicấp trong xã hội. Chính chính sách tƣ hữu với đối kháng giai cấp đã làm nẩy sinh nhànƣớc thống trị tách bóc lột. Để bảo đảm an toàn lơị ích của ách thống trị thống trị và bọn áp quầnchúng quần chúng lao động kẻ thống trị thống trị đã tổ chức triển khai ra lực lƣợng vũ trangthƣờng trực làm qui định bạo lực của phòng nƣớc. Nhƣ vậy, chế độ tƣ hữu về tƣ liệu chế tạo và sự phân loại xã hội thành giaicấp đối chọi là bắt đầu ra đời của quân đội. Chừng nào còn chế độ tƣ hữu,còn cơ chế áp bức tách bóc lột thì quân đội vẫn còn đấy tồn tại. Quân team chỉ không đủ khigiai cấp, bên nƣớc và những điều kiện sinh ra nó tiêu vong. - bản chất ách thống trị của quân đội khi bàn về bản chất của quân đội, nhà nghĩa Mác - Lênin khẳng định bảnchất quân team là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nƣớc tốt nhất địnhnhằm mục đích đảm bảo an toàn lợi ích của ách thống trị thống trị với nhà nƣớc tổ chức, nuôidƣỡng, áp dụng nó. Bạn dạng chất ách thống trị của quân đội dựa vào vào bản chất giaicấp ở trong nhà nƣớc đã tổ chức ra quân team đó. Quân đội vày giai cấp, bên nƣớc tổchức, nuôi dƣỡng và xây đắp theo đƣờng lối, ý kiến chính trị, quân sự củagiai cấp mình. Đó là cơ sở để quân đội trung thành với nhà nƣớc, giai cấp đã tổchức ra nó.

8 Ph.Ăngghen, Tuyển tập Luận văn quân sự , tập 2, Nxb Quõn team nhõn dõn, Hà Nội,1978, tr.

V. Lênin kế thừa, đảm bảo an toàn và cách tân và phát triển lí luận của Các, Ph.Ăngghen vềquân team và áp dụng thành công trong xuất bản quân đôị kiểu mới của giai cấpvô sản.Ngay sau khoản thời gian Cách mạng tháng Mƣời Nga thành công, các thế lực thù địchđiên cuồng chống phá nƣớc Nga Xô viết. Để bảo đảm thành quả biện pháp mạng, V.Lênin yêu thương cầu đề xuất giải tán quân nhóm cũ và ra đời quân đội kiểu new (Hồngquân) của giai cấp vô sản. V. Lênin đã chỉ ra những phép tắc cơ bản trongxây dựng quân đội loại mới: Đảng cùng sản lãnh đạo Hồng quân tăng cƣờngbản chất ách thống trị công nhân; kết hợp thống tốt nhất quân đội với quần chúng. # ; trungthành với nhà nghĩa quốc tế vô sản; xây dựng bao gồm quy; không xong hoànthiện cơ cấu tổ chức ; cách tân và phát triển hài hoà những quân chủng, binh chủng ; sẵn sàngchiến đấu. Trong đó sự chỉ huy của Đảng cộng sản là hình thức quan trọngnhất, đưa ra quyết định đến mức độ mạnh, sự tồn tại, vạc triển, chiến đấu, thắng lợi củaHồng quân.Ngày nay, những nguyên tắc cơ bản về kiến tạo quân đội kiểu mới của V.Lênin vẫn không thay đổi giá trị. Là đại lý lí luận khoa học cho những Đảng cộng sảnxác định phƣơng hƣớng tổ chức triển khai xây dựng quân đội của mình.b) bốn tưởng hcm về quân độiKhẳng định sự thành lập của quân đội là một trong những tất yếu, là vấn đề có tính quy luậttrong tranh đấu giai cấp, đấu tranh dân tộc bản địa ở Việt Nam.Hồ Chí Minh chỉ rõ quan hệ biện triệu chứng giữa sự thành lập của quân team vớisự nghiệp giải phóng giai cấp và giải hòa dân tộc. Ngƣời viết: "Dân tộc ViệtNam duy nhất định buộc phải đựoc giải phóng. ước ao đánh chúng phải gồm lực lƣợng quânsự, phải gồm tổ chức" 10.Ngày 22 - 12 - 1944, đội việt nam tuyên truyền giải hòa quân - chi phí thâncủa quân nhóm ta hiện thời đƣợc thành lập. Sự thành lập của quân đội lên đường từchính yêu thương cầu của sự nghiệp biện pháp mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấpở nƣớc ta. Thực tiễn lịch sử dân tộc cho thấy, quân địch sử dụng bạo lực phản cách mạng đểáp bức nô dịch dân tộc bản địa ta. Vì chưng vậy, ý muốn giải phóng dân tộc, hóa giải giai cấpchúng ta phải tổ chức triển khai ra bạo lực cách mạng để kháng lại bạo lực phản cáchmạng.Để triển khai đƣợc kim chỉ nam cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh và ĐảngCộng sản việt nam đã tổ chức triển khai ra lực lƣợng vũ trang phương pháp mạng có tác dụng nòng cốtcho cuộc tranh đấu giai cấp, dân tộc bản địa mà chi phí thân của chính nó là rất nhiều đội xích vệđỏ, du kích vũ trang, tiếp nối phát triển thành quân nhóm nhân dân. Quân đội nhândân nước ta là lực lƣợng vũ trang phương pháp mạng của thống trị công nhân cùng quầnchúng lao động, chống chọi với kẻ thù giai cấp và quân địch dân tộc.Quá trình tạo chiến đấu cùng trƣởng thành của quân đội ta luôn luôn luôn gắnliền với phong trào cách mạng của quần chúng, cùng với các trận chiến tranh giảiphóng dân tộc bản địa và bảo đảm an toàn Tổ quốc xóm hội nhà nghĩa. Thiết yếu từ trong thực tiễn phongtrào bí quyết mạng của quần chúng, hầu hết thăng trầm của chiến tranh, đông đảo thửthách ác liệt cùng với đông đảo hi sinh to béo mà phẩm hóa học "Bộ đội cố kỉnh Hồ"

10 hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 71, 72.

được rèn luyện, kiểm nghiệm nghiêm nhặt nhất và được cách tân và phát triển lên nhữngđỉnh cao. Ngay từ khi bắt đầu thành lập tuy vậy đại thành phần cán bộ chiến sỹ xuất thân từnông dân nhƣng toàn bộ họ mọi là đông đảo ngƣời tất cả lòng yêu nƣớc mãnh liệt, trícăm thù giặc sâu sắc. Trải qua trong thời hạn tháng giao hàng trong quân nhóm họkhông ngừng đƣợc nâng cấp giác ngộ bí quyết mạng, gửi từ giác ngộ dân tộc lêngiác ngộ giai cấp, tự tinh thần tự do dân tộc lên ý thức buôn bản hội chủ nghĩa,chuyển lập trƣờng của giai cấp xuất thân sang trọng lập trƣờng thống trị công nhân đểxem xét giải quyết reviews công việc. Sự thống tốt nhất hữu cơ trên, từ nét quánh thùvề chế độ chính trị, bản chất Nhà nƣớc, giai cấp tổ chức, nuôi dƣỡng và sử dụngquân đội. Quân đội nhân dân vn sinh ra từ các trào lưu cách mạng củaquần chúng, đƣợc quần chúng. # nuôi dƣỡng, đùm bọc, đậy trở và tiếp sức, lại đƣợctổ chức giáo dục đào tạo rèn luyện vày Đảng cùng sản việt nam - Ngƣời đại biểu trungthành cho tác dụng giai cấp, dân tộc bản địa và nhân dân, bởi vì vậy quân đội luôn luôn hoàn thànhmọi trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. - Quân team nhân dân việt nam mang thực chất của kẻ thống trị công nhân cùng với cƣơng vị là ngƣời tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta,Chủ tịch tp hcm thƣờng xuyên coi trọng bản chất ách thống trị công nhân choquân đội. Bạn dạng chất ách thống trị công nhân contact mật thiết cùng với tính quần chúng trongtiến hành chiến tranh nhân dân chống thực dân, đế quốc xâm lƣợc. Trong xâydựng phiên bản chất giai cấp công nhân mang lại quân đội, hồ nước Chí Minh hết sức quan tâmđến giáo dục, nuôi dƣỡng những phẩm chất bí quyết mạng, bản lĩnh chính trị với coi đólà cơ sơ, nền tảng gốc rễ để thi công quân team vững táo tợn toàn diện. Trong buổi lễphong quân hàm cho các cán bộ cao cấp Quân đội nhân dân nước ta ngày 22 -12 - 1958, Ngƣời vừa biểu dƣơng, vừa căn dặn: "Quân team đã ngừng nhiệmvụ mà Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao cho, đã tất cả truyền thống vinh hoa là tuyệt đốitrung thành với Đảng, cùng với nhân dân, võ thuật anh dũng, công tác làm việc và lao độngtích cực, huyết kiệm, phải cù, khiêm tốn, giản dị, liên hiệp nội bộ, đồng cam cộngkhổ với nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng khắc phục cực nhọc khăn ngừng nhiệm vụ" 11. Lờicăn dặn của Ngƣời là sự khái quát những phẩm chất, tiêu chuẩn của bản chất giai cấpcông nhân của quân đội ta. Vào bài rỉ tai tại buổi đón tiếp mừng quânđội ta tròn hai mƣơi tuổi ngày 22 - 12 -1964, một lần tiếp nữa Hồ Chí Minh lạikhẳng định, phiên bản chất giai cấp của quân đội là công cụ đấm đá bạo lực vũ trang của giaicấp, đơn vị nƣớc. Ngƣời viết: "Quân team ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàngchiến đấu hi sinh vì độc lập tự vị của Tổ quốc, bởi vì chủ nghĩa làng hội. Nhiệm vụnào cũng hoàn thành, khó khăn nào thì cũng vƣợt qua, quân thù nào cũng đánhthắng" 12. Quân nhóm nhân dân vn đƣợc Đảng và quản trị Hồ Chí Minh trực tiếptổ chức lãnh đạo, giáo dục đào tạo và rèn luyện, đƣợc quần chúng. # hết lòng yêu thương thƣơng,đùm bọc, đôi khi đƣợc kế thừa những truyền thống tốt đẹp của một dân tộc bản địa cóhàng ngàn năm văn hiến và lịch sử vẻ vang đấu tranh dựng nƣớc gắn sát với giữ lại nƣớcoanh liệt. Vị đó, tức thì từ khi thành lập và hoạt động và vào suốt quá trình phát triển, quân nhóm ta

11 hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 247.12 hồ nước Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 349 - 350.

Nhiệm vụ của quân team ta hiện giờ là phải luôn luôn chuẩn bị chiến đấu vàchiến đấu win lợi bảo đảm Tổ quốc làng hội nhà nghĩa. Trƣớc tình trạng nhiệm vụmới của giải pháp mạng và của quân đội, ngoài trọng trách chiến đấu và sẵn sàngchiến đấu, quân đội bắt buộc tham gia vào trọng trách xây dựng đất nƣớc, sản xuất racủa cải vật chất và tiến hành công tác huấn luyện. Đây là vụ việc khác chất lượng sovới quân đội của ách thống trị bóc lột. Quân đội ta có bố chức năng: Là đội quânchiến đấu, là lực lượng công tác, là đội quân sản xuất. Ba chức năng đó phản nghịch ánhcả mặt đối nội, đối ngoại của quân đội.Với tƣ bí quyết là lực lượng chiến đấu, quân đội luôn sẵn sàng pk và chiếnđấu kháng xâm lƣợc, bảo đảm Tổ quốc làng mạc hội công ty nghĩa, góp phần bảo đảm an toàn trật tựan toàn làng hội, thâm nhập vào cuộc tấn công địch trên chiến trường lí luận, thiết yếu trị -tƣ tƣởng, văn hoá; là lực lượng sản xuất, quân team tăng gia sản xuất nâng cấp đờisống cho bộ đội, xây dựng kinh tế, đóng góp thêm phần xây dựng, cải tiến và phát triển đất nƣớc,trong điêù kiện hiện nay, quân đội còn là một lực lƣợng nòng cột và xung kích trongxây dựng kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn chiến lƣợc, duy nhất là sinh sống biên giới, biểnđảo, vùng sâu, vùng xa còn các khó khăn khổ cực và nghỉ ngơi những địa bàn cónhững tình huống tinh vi nảy sinh ; là lực lượng công tác, quân team tham giavận cồn quần chúng nhân dân thi công cơ sở chính trị - buôn bản hội vững vàng mạnh,góp phần tăng cƣờng sự liên hiệp giữa Đảng với nhân dân, quân team với nhândân; giúp dân phòng thiên tai, giải quyết và xử lý khó khăn trong thêm vào và đời sống,tuyên truyền chuyển động nhân dân nắm rõ và chấp hành đúng đƣờng lối, quanđiểm, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong phòng nƣớc.Thực tiễn hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu, trƣởng thành của quân team ta đãchứng minh: quân đội vẫn thực hiện không thiếu và tiến hành xuất sắc ba chức năngtrên cùng toàn Đảng, toàn dân lập phải những chiến công hiển hách vào chiếntranh giải phóng. Sự nghiệp bảo đảm an toàn Tổ quốc hiện tại nay, quân đội gồm vai trò hết sứcnặng nề. Quân đội luôn phải là lực lượng cách mạng, lực lƣợng bao gồm trị, công cụvũ trang sắc bén của Đảng, có sức đánh nhau cao, sẵn sàng chuẩn bị đánh bại mọi tên thù,hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ...Để triển khai vai trò đó, cần đổi mới nhậnthức về các công dụng của quân đội cho cân xứng với thực trạng mới.3. ý kiến của nhà nghĩa Mác - Lênin về đảm bảo Tổ quốc làng mạc hộichủ nghĩaTổ quốc bao giờ cũng gắn với công ty nƣớc và giai cấp thống trị xóm hội. Vấn đềTổ quốc của kẻ thống trị nào và thống trị nào không tồn tại tổ quốc. Theo nghĩa đó màCác cùng Ph.Ăngghen đã khẳng định : "Dƣới nhà nghĩa tƣ bản, giai cấp côngnhân không tồn tại Tổ quốc" 15. Vào điều kiện lịch sử vẻ vang cụ thể, thời Các,Ph.Ăngghen sống, vấn đề bảo vệ Tổ quốc thôn hội công ty nghĩa chƣa đƣợc đề ra mộtcách trực tiõp. Bài học kinh nghiệm của Công xóm Pari có chân thành và ý nghĩa rất quan liêu trọngđối với việc bảo đảm an toàn thành quả phương pháp mạng, sau khi thống trị vô sản giành chínhquyền, nhƣng new chỉ là ý kiến thuở đầu về bảo đảm an toàn Tổ quốc làng hội nhà nghĩa.Học thuyết đảm bảo Tổ quốc làng hội nhà nghĩa là một góp sức mới của V.Lênin vào kho tàng lí luận công ty nghĩa Mác, thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc xãhội công ty nghĩa đang đề ra trực tiếp ở nƣớc Nga Xô viết.

15 các và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, tr.

Xem thêm: Cách Gấp Hộp Giấy Đựng Đồ Mini, Cách Để Gấp Hộp Giấy

a) bảo đảm Tổ quốc xóm hội nhà nghĩa là 1 tất yếu khách quan

Xuất phạt từ yêu cầu đảm bảo an toàn thành quả bí quyết mạng của ách thống trị công nhân.Trong điều kiện kẻ thống trị tƣ sản nắm chính quyền, những và Ph.Ăngghen chỉ rarằng, giai cấp công nhân phải đấu tranh trở thành thống trị dân tộc, khi đó chínhgiai cung cấp công nhân là ngƣời đại diện cho Tổ quốc, họ có trọng trách phải đẩy lùisự tấn công của đàn phản bí quyết mạng.Xuất phạt từ quy mức sử dụng xây dựng nhà nghĩa xóm hội phải đi đôi với bảo đảm Tổquốc xã hội nhà nghĩa. V. Lênin là ngƣời gồm công đóng góp to to trong việcbảo vệ và trở nên tân tiến học thuyết về bảo đảm an toàn Tổ quốc xã hội nhà nghĩa trong giaiđoạn đế quốc chủ nghĩa, Ngƣời khẳng định: "Kể từ ngày 25 mon Mƣời 1917,chúng ta là mọi ngƣời công ty trƣơng bảo đảm Tổ quốc. Chúng ta tán thành "bảo vệTổ quốc", nhƣng trận đánh tranh giữ nƣớc mà chúng ta đang đi tới là một trong cuộcchiến tranh đảm bảo an toàn Tổ quốc buôn bản hội công ty nghĩa, đảm bảo chủ nghĩa làng mạc hội cùng với tƣcách là Tổ quốc" 16.Ngay sau khi cuộc cách social chủ nghĩa win lợi, bên nƣớc của giaicấp người công nhân và nhân dân lao đụng đƣợc tùy chỉnh thiết lập thì Tổ quốc xã hội chủ nghĩacũng bắt đầu hình thành. Thống trị công nhân hợp tác vào công cuộc tôn tạo xãhội cũ và tạo ra xã hội new - xã hội, xóm hội nhà nghĩa. Cùng với nhiệm vụxây dựng công ty nghĩa buôn bản hội, nhiệm vụ bảo đảm Tổ quốc làng hội nhà nghĩa cũngđƣợc đưa ra một giải pháp trực tiếp, nó trở thành trọng trách chiến lƣợc của những nƣớcxã hội chủ nghĩa hai trọng trách chiến lƣợc này gắn thêm bó hữu cơ với nhau vào suốtquá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.Xuất phạt từ quy luật cải tiến và phát triển không hầu hết của chủ nghĩa đế quốc. Tức thì từnhững năm cuối thay kỉ XIX, V. Lênin đã chỉ ra, vày quy luật cải tiến và phát triển khôngđều của công ty nghĩa đế quốc mà chủ nghĩa thôn hội hoàn toàn có thể giành thành công khôngđồng thời ở những nƣớc. Bởi vì đó, vào xuốt thời kì quá nhiều từ chủ nghĩa tƣ phiên bản lênchủ nghĩa cùng sản bên trên phạm vi nỗ lực giới, công ty nghĩa làng mạc hội và chủ nghĩa tƣ bảnlà hai chính sách xã hội đối lập nhau thuộc tồn tại và chống chọi với nhau không còn sứcquyết liệt.Xuất vạc từ bản chất, âm mƣu của kẻ thù và trong thực tiễn cách mạng vắt giới.Sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp tƣ sản trong nƣớc tuy đãbị đ#nh đổ về mặt chính trị, nhƣng chúng vẫn chƣa từ bỏ ước mơ muốn quaytrở lại vị thế thống trị đang mất. Do vậy, bọn chúng tìm phần đa cách links với các phầntử phản hễ và nhà nghĩa tƣ phiên bản bên kế bên hòng lật đổ tổ chức chính quyền cách mạngcòn trẻ trung của kẻ thống trị công nhân. Thực tiễn lịch sử dân tộc đã minh chứng rằng, trường đoản cú khiTổ quốc thôn hội nhà nghĩa xuất hiện, nhân dân các nƣớc thôn hội công ty nghĩa phảiđƣơng đầu chống trả hồ hết âm mƣu và hành động lật đổ, xâm lƣợc của kẻ thùbên vào và mặt ngoài. Sau chiến thắng của cách mạng mon Mƣời Nga năm1917, mƣời tư nƣớc đế quốc tập trung vây hãm hòng tiêu diệt nƣớc Nga Xôviết. Từ bỏ khi công ty nghĩa làng hội trở nên tân tiến thành khối hệ thống thế giới, sự kháng phácủa quân thù càng quyết liệt hơn. Sự sụp đổ của nhà nghĩa thôn hội sinh sống Liên Xô vàĐông Âu là 1 trong những tổn thất của phong trào cách mạng thế giới, tuy nhiên nó cũng nhằm lạicho những nƣớc làng hội công ty nghĩa những bài học đắt giá chỉ rằng : xuất bản chủ nghĩa

16 V. Lê nin, Toàn tập, tập 36, phiên bản tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 1977, tr. 102.