Giải Toán 9 Hình Học*

Trang nhà » Giải bài tập SGK toán 9 tập một phần Hình học tập – Chương 1-Bài 4: một số trong những hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông


Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 4 trang 85: Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C. Từ đó hãy tính từng cạnh góc vuông theo:

a) Cạnh huyền và các tỉ con số giác của góc B với góc C;

b) Cạnh góc vuông sót lại và các tỉ con số giác của góc B với góc C.

Bạn đang xem: Giải toán 9 hình học

Lời giải

sinB = b/a; cosB = c/a; tgB = b/c; cotgB = c/b

sinC = c/a; cosC = b/a; tgC = c/b; cotgB = b/c

a) b = a.(b/a) = a.sinB = a.cosC

c = a. (c/a) = a.cosB = a.sinC

b) b = c. (b/c) = c.tgB = c.cotgC

c = b.(c/b) = b.cotgB = b.tgC

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài 4 trang 87: Trong ví dụ như 3, hãy tính cạnh BC nhưng không vận dụng định lý Py-ta-go.

Lời giải

*
 
*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 4 trang 87: Trong ví dụ 4, hãy tính những cạnh OP, OQ qua côsin của các góc p. Và Q.

Lời giải

*

Ta có: ∠P + ∠Q = 90o ⇒ ∠ Q = 90o – 36o= 54o

Xét tam giác OPQ vuông tại O

OP = PQ.cosP = 7.cos 36o ≈ 5,66

OQ = PQ.cosQ = 7.cos 54o ≈ 4,11

Bài 26 (trang 88 SGK Toán 9 Tập 1): Các tia nắng phương diện trời tạo với mặt đất một góc xê dịch bằng 34o và bóng của một tháo dỡ trên phương diện đất lâu năm 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn mang lại mét)

*

Lời giải:

*

Kí hiệu đỉnh như hình vẽ. Theo hệ thức giữa những cạnh và góc của tam giác vuông, ta có:

AB = AC.tg34o = 86.tg34o ≈ 58 (m)

Vậy chiều cao tòa bên là 58m.

Bài 27 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng

*

Lời giải:

(Lưu ý: ΔABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 90o

Giải tam giác tức là đi tìm kiếm số đo những cạnh và các góc còn lại.)

a)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 30o = 60o

c = b.tgC = 10.tg 30o ≈ 5,77 (cm)

*

b)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 45o = 45o

=> ΔABC cân => b = c = 10 (cm)

*

c)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 35o = 55o

b = asinB = 20.sin35o ≈ 11,47 (cm)

c = asinC = 20.sin55o ≈ 16,38 (cm)

d)

*
*

(Ghi chú: Bạn nên sử dụng các kí hiệu cạnh là a, b, c (thay vày BC, AC, AB) để đồng hóa với đề bài bác đã cho.

Xem thêm: Cách Phối Đồ Cho Nữ Gầy Cao Và Gầy, 35 Ý Tưởng Hay Nhất Về Phối Đồ Cho Người Gầy

Cách nhằm nhớ các cạnh là: cạnh nào thiếu chữ cái nào thì chữ cái đó là kí hiệu của cạnh đó. Ví dụ: cạnh AB thiếu chữ cái C nên c là kí hiệu của cạnh.

hoặc cạnh đối lập với góc nào thì đó chính là kí hiệu của cạnh. Ví dụ: cạnh đối lập với góc B là cạnh b (chính là cạnh AC))