Ciracle Red Spot Cream Có Tốt Không

“Có ngờ đâu toàn bộ buồn sầu của nắm gianMột chiều nọ nhè đầu mình cơ mà đổ xuống!"

còn gì buồn khổ hơn, thốt nhiên một ngày qua mụn xẹp tới. Em tới vơi nhàng, ra đi nồng nàn. Rạm sẹo cứ ở lại chơi dài dài thôi