Mạch Điều Khiển Từ Xa 4 Thiết Bị Rf

Bạn có muốn điều khiển bật tắt 1 bóng đèn từ xa ở khoản cách vài mét đến vài chục mét hay là vài kilo mét mà không cần phải lê thân tới chổ có công tắt không , hay chỉ đơn giản là bạn muốn bật tắt 1 bóng đèn trong phòng lúc bạn đã đặt lưng trên giường ngủ và đang ở chế độ lười chỉ muốn nằm . Hãy để mạch sau đây thay bạn làm những việc đó , đây là thời đại của công nghệ

Sau đây là video mô tả hoạt động trên mạch thực tế :
Để bắt đầu làm mạch này bạn cần phải có những đồ nghề sau :+ Máy hàn nhỏ ,chì hàn , nhựa thông , kìm bấm , đồng hồ đo điện ( không có cũng được mà có thì càng tốt )+ Mạch nạp pitkit2 hoặc burn-e để nạp chương trình cho vi điều khiển PIC ( có kèm phần mềm nạp ) , 1 máy tính laptop+ 1 cục nguồn 220V – 12V để test mạch

Linh kiện : ( nên lấy mỗi thứ 10 con nhỡ có hỏng con nào thì có mà thay vô )+ PIC16F54 , PT2272-M4 , C1815 , 78L05 , nút nhấn nhỏ loại tròn 2 chân , module thu sóng 315Mhz loại không có IC , Role 12V 5 chân , Domino 2C ( màu xanh ) , Diode 1N4007 , Diode 1N4148 , đèn LED 3mm ( màu gì cũng được ) , điện trở 10K , điện trở 4K7 , điện trở 1K , điện trở 620k ( phải mua đúng loại điện trở này ) , tụ hóa 220uF-16V ,tụ hóa 47uF-16V , tụ gốm 100nF ( tụ trên lưng có ghi số 104 ) , loa chíp nhỏ loại 12V+ Remote 315Mhz loại có 4 nút ( giống như hình )

*

Sơ đồ mạch :

*

Mạch dưới dạng layout vẽ trên proteus 8 :

*

Làm mạch in : trong file tải về ( ở cuối bài viết ) có file mach.pdsprj , các bạn dùng proteus 8 để mở file đó lên và chuyển sang phần layout để in mạch , mạch có thể làm thủ công hoặc đặt bên chuyên gia công mạch in làm ( bạn có thể tùy chỉnh file layout này )

Ảnh mạch thực tế ad làm thủ công như hình sau :

*

*

Cấu hình địa chỉ của remote 4 nút để mạch nhận remote : mở 3 con vít nhỏ để tháo remote ra và để trông 8 chân địa chỉ khoanh vùng màu đỏ trên mạch

*

Sơ đồ đấu ghép bóng đèn với mạch :

*

Code viết trên CCS :

gmail.com ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mr. Hoang ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#include

#FUSES WDT // Watch Dog Timer#FUSES LP //Low power osc #FUSES PROTECT //Code protected from reading#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD#FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits#use delay(clock=68000,RESTART_WDT)

#define R4 PIN_B4#define R3 PIN_B5#define R2 PIN_B6#define R1 PIN_B7

#define D0 PIN_A2#define D1 PIN_A3#define D2 PIN_A0#define D3 PIN_A1

#define N1 PIN_B0#define N2 PIN_B1#define N3 PIN_B2#define N4 PIN_B3

void main (void){SETUP_WDT(WDT_1152MS );RESTART_WDT();set_tris_b(0b11110000);set_tris_a(0xff);output_low(R1);output_low(R2);output_low(R3);output_low(R4);int1 R1_set=0,R2_set=0,R3_set=0,R4_set=0;while(true){RESTART_WDT();

if((input(D0))&&(R1_set==1)){output_toggle(R1);R1_set=0;}else if((input(N1))&&(R1_set==1)){output_toggle(R1);R1_set=0;}if(((input(D0))==0)&&((input(N1))==0))R1_set=1;

if((input(D1))&&(R2_set==1)){output_toggle(R2);R2_set=0;}else if((input(N2))&&(R2_set==1)){output_toggle(R2);R2_set=0;}if(((input(D1))==0)&&((input(N2))==0))R2_set=1;

if((input(D2))&&(R3_set==1)){output_toggle(R3);R3_set=0;}else if((input(N3))&&(R3_set==1)){output_toggle(R3);R3_set=0;}if(((input(D2))==0)&&((input(N3))==0))R3_set=1;

if((input(D3))&&(R4_set==1)){output_toggle(R4);R4_set=0;}else if((input(N4))&&(R4_set==1)){output_toggle(R4);R4_set=0;}if(((input(D3))==0)&&((input(N4))==0))R4_set=1;}}

Chúc các bạn lắp ráp mạch thành công

Link tải về : https://drive.google.com/file/d/0B62EeYKHBAm1akE3MXgtcTFCbEE

Ghi chú : không sao chép bài viết này lên các trang khác , nếu chia sẽ xin hay chia sẽ đường link bài viết , xin cám ơn !