Bài Tập Tiếng Việt Lớp 7

Câu 1 (Bài tập 1 trang 183 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 – trang 154 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Trả lời:

*
*

Câu 2 (Bài tập 2 trang 184 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 – trang 155 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trả lời:

*

Câu 3 (Bài tập 3 trang 184 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 – trang 155 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trả lời:

Yếu tố Hán Việt Nghĩa Yếu tố Hán Việt Nghĩa
bạch (bạch cầu) trắngnhật (nhật kí) ngày
bán (bức tượng buôn bán thân) một nửa quốc (quốc ca) đất nước
cô (cô độc) một mìnhtam (tam giác) ba
cư (cư trú) tâm (yên tâm) tấm lòng
cửu(cửu chương) chín thảo(thảo nguyên) cỏ
dạ (dạ hương, dạ hội) đêm thiên (thiên niên kỉ) nghìn
đại (đại lộ, đại thắng) lớn thiết (thiết giáp) sắt
điền (điền chủ, công điền) ruộng thiếu (thiếu niên, thiếu thốn thời) trẻ
hà (sơn hà) sông thôn (thôn xã, xã nữ) thôn
hậu (hậu vệ) sau thư (thư viện) sách
hồi (hồi hương, thu hồi) trở về tiền (tiền đạo) trước
hữu (hữu ích) tiểu (tiểu đội) nhỏ
lực (nhân lực) sức tiếu (tiếu lâm) hài hước
mộc (thảo mộc, mộc nhĩ) gỗ vấn (vấn đáp) hỏi
nguyệt (nguyệt thực) trăng
Câu 4 (trang 156 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1): Giải nghĩa các từ ghép nạp năng lượng ở, ăn uống nói, ăn diện, nạp năng lượng mặc. Đặt câu với từng từ ghép đã cho.

Trả lời:

TừNghĩa Đặt câu
ăn uống ởchỉ cuộc sống đời thường sinh hoạt Anh ta ăn ở rất chống nắp, bao gồm khoa học
ăn nói chỉ sự tiếp xúc Cô ấy nạp năng lượng nói cực kỳ khéo léo, lấy được lòng mọi người
ăn diện chỉ sự đẽo gọt về kiểu dáng Cô ta rất ăn uống diện, luôn update mọi xu thế thời trang mới
ăn mang chỉ bài toán mặc trang phục thường thì Những đứa nhỏ bé này ăn diện rất phong phanh
Câu 5 (trang 157 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):a, Đếm từ là một đến 10 bằng yếu tố Hán Việt

b, Tìm những yếu tố Hán Việt có nghĩa tương đương với những từ sẽ cho.

Trả lời:

a, Đếm từ là một đến 10 bởi yếu tố Hán Việt: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập.

b,

Từ thuần Việt Yếu tố Hán Việt Từ thuần Việt nguyên tố Hán Việt
trời thiên đất địa
mưa lửa hỏa
anh huynh em trai đệ
trên thượng dưới hạ
dài trườngngắn đoản
núi sơn gió phong
cha phụ mẹ mẫu
con tử cháu tôn
(bên) cần hữu (bên) trái tả
sâu (tính từ)thâm xa viễn
nặng trọng nhẹ khinh
Câu 6 (trang 158 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):Trong các từ in đậm, từ làm sao là dục tình từ, từ nào không hẳn là quan hệ nam nữ từ.

a, (+) b, (-) c, (-) d, (+)