9 BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG

It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.

Bạn đang xem: 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng


*

*

Tóm tắt: các biện pháp bảo đảm an toàn thực hiện nhiệm vụ được điều khoản trong Bộ pháp luật Dân sự năm năm ngoái đã có tương đối nhiều đổi mới như đa dạng và phong phú hóa những biện pháp bảo đảm, các phương thức xử lý tài sản bảo đảm, đơn giản và dễ dàng hóa thủ tục giao kết, tiến hành hợp đồng bảo đảm, đã triển khai xong phương thức đối kháng với những người thứ tía của giải pháp bảo đảm, tăng tính dữ thế chủ động của bên nhận đảm bảo an toàn trong xử lý gia sản bảo đảm... Tuy nhiên, về phương diện lý luận vẫn tồn tại những câu chữ chưa phù hợp với thực chất của biện pháp bảo đảm, thậm chí mâu thuẫn, khó thực thi, cần phải có các giải pháp sửa đổi, bửa sung.
Abstract: Security measures for performance of obligations set out in the Civil Code of năm ngoái do appear many innovations such as diversification of security measures, methods of dealing with security assets, simplification of procedures for performance of the security contract, it also has completed the method of countering the third các buổi party of the security measure, increased the autonomy of the secured các buổi party in the handling of security property ... However, in terms of theory, there are still issues that are not suitable with the nature of the security measures, even if they are inconsistent và difficult for implementation.
*

Bộ lý lẽ Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định 9 một số loại biện pháp bảo đảm thực hiện nay nghĩa vụ, bao gồm: cầm cố, nắm chấp, bảo lãnh, đặt cọc, ký kết cược, ký kết quỹ, tín chấp, bảo lưu lại quyền sở hữu, cố kỉnh giữ tài sản. Vậy, nếu các bên thỏa thuận hợp tác về biện pháp bảo đảm khác không thuộc 9 biện pháp bảo đảm an toàn nêu trên thì quy định không mang đến phép. Điều này là không tương xứng với quyền thoải mái ý chí của những chủ thể khi tham gia những quan hệ bảo đảm.
Khác với cách nhìn nhận của BLDS Việt Nam, cỗ luật dịch vụ thương mại thống độc nhất vô nhị của Hoa Kỳ (UCC), chế độ về những biện pháp bảo đảm bằng đụng sản của Úc năm 2009 (PPSA 2009) không chú ý tới vấn đề phân chia các biện pháp bảo vệ về mặt hình thức mà chỉ chú ý tới lợi ích đảm bảo và đặc quyền của mặt nhận bảo đảm an toàn trên tài sản bảo vệ (TSBĐ) khi có vi phạm của bên được đảm bảo an toàn (bên tất cả nghĩa vụ) hoặc mặt bảo đảm.
Điều 12 PPSA 2009 bao gồm định nghĩa về lợi ích bảo vệ như sau: “Lợi ích đảm bảo là tiện ích trên rượu cồn sản được xác lập bởi một giao dịch nhằm mục đích mục đích bảo đảm việc thanh toán hoặc triển khai một nhiệm vụ mà ko quan trọng bề ngoài của thanh toán giao dịch hay điểm sáng của nhà thể”. Điều 12.2 liệt kê một trong những giao dịch xác lập lợi ích đảm bảo bao gồm: độc quyền cố định, đặc quyền thả nổi, triệu chứng thư bảo hộ động sản, thích hợp đồng giao thương có điều kiện (bao tất cả cả hợp đồng mua bán có pháp luật bảo lưu giữ quyền mua hàng hóa); đúng theo đồng mướn mua, nạm cố, tín thác, ký kết gửi (ký gửi thương mại hoặc không); thuê hàng hóa; đưa nhượng; chuyển giao quyền sở hữu; nhiệm vụ có đk (flawed asset arrangement). Ngoại trừ ra, PPSA 2009 còn chính thức các ích lợi sau là ích lợi bảo đảm: (a) công dụng của người nhận ủy quyền quyền đòi nợ hoặc chứng thư cầm cố; (b). Lợi ích của fan ký giữ hộ hàng cho những người nhận ký gửi theo giao dịch thanh toán ký giữ hộ thương mại; (c) tiện ích của người dịch vụ cho thuê hàng hóa theo đúng theo đồng thuê PPS. Như vậy, theo pháp luật của Úc, lợi ích bảo vệ rất đa dạng và phong phú tồn trên dưới ngẫu nhiên hình thức như thế nào với bất kỳ chủ thể làm sao miễn tất cả nội dung bảo đảm việc thực hiện một nhiệm vụ cơ sở. Có thể nói rằng rằng, PPSA áp dụng cách tiếp cận “chức năng” để định nghĩa ích lợi bảo đảm<1>. Lợi ích bảo vệ được xác lập khi (1) tất cả hợp đồng bảo vệ (a security agreement); (2) bên nhận bảo vệ phải giới thiệu giá trị, lấy ví dụ dưới vẻ ngoài cấp vốn vay hoặc cam đoan cấp vốn vay; và (3) nhỏ nợ phải có quyền đối với TSBĐ (điều này tức là đối cùng với TSBĐ là gia sản hình thành về sau lợi ích đảm bảo an toàn chỉ được xác lập khi nhỏ nợ thủ đắc tài sản”. Lợi ích đảm bảo nếu không được xác lập thì sẽ không còn tồn tại giải pháp bảo đảm<2>.
Một biện pháp nếu tất cả nội dung về lợi ích bảo đảm nhằm bảo đảm việc tiến hành nghĩa vụ thì được xem là biện pháp bảo đảm. Bởi vậy, các biện pháp bảo đảm rất nhiều mẫu mã và đa dạng, không thể liệt kê không còn được. Do đó, BLDS chỉ nên quy định về nội dung những biện pháp bảo đảm, về ích lợi bảo đảm, về TSBĐ với xác lập giao dịch bảo đảm, về cách xử trí TSBĐ với quyền ưu tiên, về hoàn thiện giao dịch bảo đảm (perfection)<3>, về biện pháp bảo vệ có chiếm dụng và biện pháp đảm bảo không chiếm hữu, không cần thiết phải liệt kê những biện pháp bảo vệ về hình thức như hiện nay nay. Biện pháp đảm bảo an toàn sẽ do các bên tự thỏa thuận miễn là giải pháp đó ko trái lao lý và đạo đức xã hội cùng khi tất cả tranh chấp các bên phải thực hiện các khẳng định như sẽ thỏa thuận.
Điều 293 BLDS năm năm ngoái quy định nghĩa vụ được bảo đảm một trong những phần hoặc tổng thể theo thỏa thuận của những bên gia nhập quan hệ bảo đảm an toàn hoặc theo nguyên tắc của pháp luật, trong những số đó có bảo đảm cả nghĩa vụ hình thành vào tương lai. Vậy, trong trường hợp những bên thỏa thuận phạm vi đảm bảo trong giao dịch bảo đảm an toàn vượt vượt phạm vi của nghĩa vụ bảo vệ thì thỏa thuận này có bị vô hiệu hóa không? Điều này chưa được quy xác định rõ trong luật. Theo vẻ ngoài của BLDS Pháp (Điều 2013) thì phạm vi đảm bảo sẽ dĩ nhiên được hạ xuống bởi phạm vi nghĩa vụ thực tế được đảm bảo và thỏa thuận hợp tác về bảo vệ không bị vô hiệu (nếu bảo hộ vượt quá nhiệm vụ thì chỉ bị giảm sút đến số lượng giới hạn của nghĩa vụ chính). Điều này là phù hợp nhằm đảm bảo quyền và tiện ích của những chủ thể tham gia quan hệ bảo đảm, bảo đảm quyền lợi của chủ nợ khi bé nợ vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
Điều 295 BLDS năm 2015 quy định 3 điều kiện so với TSBĐ sau: 1. Gia sản phải thuộc quyền cài đặt của bên bảo đảm, trừ ngôi trường hợp cầm cố giữ gia tài và bảo lưu lại quyền sở hữu; 2. Tài sản có thể được biểu thị chung nhưng lại phải khẳng định được; 3. Quý hiếm tài sản có thể bằng, nhỏ tuổi hơn hoặc to hơn giá trị nhiệm vụ được bảo đảm.
Nội dung của điều kiện trước tiên chưa tương xứng với thực tế xác lập và thực hiện các giao dịch bảo đảm. Ví dụ, đối với đất đai, Hiến pháp năm 2013 (Điều 53), giải pháp Đất đai năm 2013 (Điều 167) ở vn quy định: Đất đai là tài sản công thuộc về toàn dân vày Nhà nước là thay mặt đại diện chủ sở hữu và thống duy nhất quản lý. Tổ chức, cá nhân có quyền thế chấp vay vốn quyền áp dụng đất (không đề nghị là quyền sở hữu) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Ngoài ra, cơ chế Quản lý, sử dụng gia sản công năm 2017, Điều 6 Khoản 1 quy định: “Mọi tài sản công đều yêu cầu được công ty nước giao quyền quản ngại lý, quyền sử dụng và các hiệ tượng trao quyền khác mang lại cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và đối tượng người dùng khác”. Vậy, gia tài công chỉ nằm trong quyền quản lý, sử dụng của các đơn vị, tổ chức triển khai mà chưa hẳn thuộc quyền sở hữu. Nếu quy định “cứng” trong BLDS là gia tài phải thuộc quyền cài đặt của bên đảm bảo an toàn là chưa phù hợp lý, đề nghị được bổ sung cập nhật theo hướng rất có thể là cả tài sản thuộc quyền sử dụng, thống trị của bên bảo đảm.
Điều kiện lắp thêm hai yêu cầu gia tài phải khẳng định được. Trong lúc đó, ví như TSBĐ là tài sản hình thành sau này thì đk này khôn xiết khó thỏa mãn nhu cầu (ví dụ bảo đảm bằng kinh doanh thị trường chứng khoán sẽ được đấu ngân sách công trong tương lai). Do lẽ, rất khó khẳng định số lượng cùng giá trị kinh doanh thị trường chứng khoán sẽ thiết lập được, vì việc đấu giá theo quy luật cung cầu trên thị trường và theo những nguyên tắc của thị phần chứng khoán. Vì vậy, BLDS nên có thể dừng ở điều kiện về bài toán yêu cầu gia tài phải mô tả được. Tuy nhiên, cũng cần có hướng dẫn ví dụ đối với mô tả tài sản đặc thù như mặt hàng hóa vận chuyển trong quy trình sản xuất kinh doanh, sản phẩm tồn kho, quyền tài sản, gia tài hình thành trong tương lai. Điều này có chân thành và ý nghĩa trong việc bảo đảm tính hiệu lực của các giao dịch bảo đảm.
Cách quy định đk thứ ba của BLDS về cực hiếm TSBĐ là không quan trọng vì không có chân thành và ý nghĩa (nhỏ, béo hoặc bằng giá trị nghĩa vụ đảm bảo đều được). Điều đặc trưng là gia tài phải được phép thanh toán giao dịch và có giá trị, tất cả tính thanh khoản. Do đó, BLDS đề nghị quy định theo phía TSBĐ phải có giá trị, được phép giao dịch và tất cả tính thanh khoản. Điều này xuất xứ từ bản chất của những giao dịch bảo đảm an toàn để bảo vệ cho việc tiến hành nghĩa vụ khi nhiệm vụ bị vi phạm và quyền lợi của công ty nợ buộc phải được đảm bảo thông qua bài toán xử lý TSBĐ.
Điều 303 BLDS năm 2015 quy định 3 phương thức xử lý TSBĐ. Một trong những phương thức giải pháp xử lý TSBĐ là mặt nhận đảm bảo an toàn nhận chính gia sản để sửa chữa cho việc tiến hành nghĩa vụ của bên bảo vệ (gán nợ). Vậy, bên bảo đảm an toàn ở đây yêu cầu đồng thời là bên gồm nghĩa vụ. Bởi vì đó, thủ tục xử lý đảm bảo an toàn theo thỏa thuận này không áp dụng cho trường thích hợp một bên thế chấp vay vốn hay cầm đồ tài sản của bản thân để bảo vệ cho một mặt khác vay vốn tại ngân hàng. Trong trường thích hợp này, những bên bắt buộc quy định các phương thức xử lý TSBĐ khác. Trong lúc đó, khoản 1 Điều 295 BLDS năm năm ngoái quy định: “TSBĐ phải thuộc sở hữu của mặt bảo đảm”. Như vậy, BLDS năm 2015 không xác minh bên bảo đảm phải là bên tất cả nghĩa vụ. Vày đó, mặt thứ ba có thể bảo vệ bằng tài sản để triển khai nghĩa vụ mang đến bên tất cả nghĩa vụ. Trường đoản cú đây mang đến thấy, không tồn tại lý do gì mà lại hạn chế quyền của công ty nợ đối với TSBĐ là tài sản của bên thứ cha để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bao gồm nghĩa vụ. Bởi vì vậy, bắt buộc sửa thay đổi BLDS theo hướng chất nhận được sự thỏa thuận hợp tác về thủ tục “gán nợ” đối với cả tài sản của bên thứ tía khi chỉ dẫn bảo đảm.
Bên cạnh đó, phép tắc của Điều 303 mang lại thấy, phải đạt được việc thỏa thuận của các bên hoặc có sự chấp nhận của bên bảo đảm về phương thức xử lý gia sản cầm cố, núm chấp còn nếu như không tài sản đề xuất được xử trí theo phương thức phân phối đấu giá. Với pháp luật này, bài toán xử lý TSBĐ của các tổ chức tín dụng thanh toán sẽ chạm chán nhiều vướng mắc khi các cơ quan bên nước yêu ước “thỏa thuận”, “sự gật đầu đồng ý của mặt bảo đảm”. Trong những lúc đó, mục đích và thực chất của biện pháp bảo đảm an toàn là dành cho bên nhận đảm bảo an toàn quyền định đoạt có điều kiện. Quyền đó được lao lý thừa nhận mà không cần thiết phải có sự thỏa thuận cụ thể của các bên giỏi sự gật đầu của mặt nhận bảo đảm. Điều đó bao gồm nghĩa rằng, khi bên đảm bảo an toàn sử dụng tài sản của bản thân mình để bảo vệ cho việc thực hiện nghĩa vụ so với bên nhận bảo vệ thì mặc nhiên suy đoán rằng bên bảo vệ đã trao cho bên nhận bảo đảm an toàn quyền định đoạt bao gồm điều kiện đối với tài sản của mình. Chỉ cần phát sinh sự kiện bên có nhiệm vụ được đảm bảo vi phạm nghĩa vụ này so với bên nhận bảo vệ thì bên nhận bảo đảm có quyền cách xử trí TSBĐ bởi việc thu hồi TSBĐ cùng định đoạt TSBĐ theo thủ tục mà bên nhận đảm bảo an toàn cho là phù hợp, miễn rằng việc xử lý TSBĐ được tiến hành một cách thiện chí, chân thực theo nguyên tắc vô tư và hợp lý.
Vì vậy,cần sửa thay đổi Điều 303 BLDS năm năm ngoái theo hướng nếu những bên không tồn tại thỏa thuận, mặt nhận đảm bảo vẫn có quyền cách xử lý TSBĐ không qua phương thức đấu giá nếu thỏa mãn các đk sau đây:
(1) trước khi xử lý TSBĐ, bên nhận đảm bảo phải thông báo cho bên bảo đảm an toàn về việc bên có nhiệm vụ được bảo đảm an toàn vi phạm nhiệm vụ được bảo đảm an toàn và cách làm xử lý TSBĐ được áp dụng.
(2) TSBĐ được định đoạt một cách công khai minh bạch thông qua thông tin hoặc quảng bá rộng rãi. Mặc dù nhiên, đối với tài sản nhanh hỏng hoặc đối với tài sản đã bị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị hoặc quý giá trường đang giảm, mặt nhận bảo vệ có quyền định giành ngay mà không nhất thiết phải thông báo rộng rãi.
(3) giá bán bán, giá chuyển nhượng gia sản hoặc giá chuyển giao TSBĐ không thấp rộng giá thị phần hiện thời của TSBĐ (trong trường đúng theo có thị phần được phê chuẩn cho tài sản cùng loại) hoặc theo quý giá được định vị bởi tổ chức triển khai định giá có thẩm quyền<4>.
Điều 301 BLDS năm năm ngoái không phương pháp quyền thu giữ lại TSBĐ của bên nhận đảm bảo và chỉ nguyên lý trường hợp tín đồ đang giữ tài sản không giao gia tài thì bên nhận đảm bảo có quyền yêu thương cầu tòa án giải quyết, trừ trường thích hợp luật tương quan có vẻ ngoài khác. Đây là một trong những “bước lùi” về quyền của mặt nhận đảm bảo an toàn trong quy định về giao dịch bảo đảm. Bởi vì lẽ, khi dìm bảo đảm, mặt nhận bảo đảm an toàn có quyền xử trí TSBĐ nếu phát sinh phạm luật của mặt có nghĩa vụ và quyền xử lý tài sản này bao hàm cả quyền thu giữ TSBĐ. Đây là quyền dĩ nhiên của mặt nhận bảo đảm, thiếu thốn quyền này việc xử lý gia tài không khả thi.
Ngoài ra, BLDS năm năm ngoái cũng không có thể chấp nhận được bên nhận đảm bảo an toàn khả năng kiếm tìm kiếm sự cung ứng của những cơ quan lại công quyền (Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã và ban ngành Công an) trong việc thu duy trì TSBĐ để xử lý trong những khi thực tiễn mang lại thấy, mặt nhận bảo đảm (đặc biệt là các ngân mặt hàng thương mại) triển khai khá hiệu quả cơ chế này.
Ở một vài nước trên núm giới, thu giữ lại TSBĐ là quyền cơ phiên bản của mặt nhận đảm bảo trong cách xử lý TSBĐ. Ví dụ, thông qua UCC, các đạo luật và án lệ, Mỹ desgin một qui định rất hiệu quả để công ty nợ có bảo vệ xử lý TSBĐ mà không hẳn khởi kiện ra tòa án, bên cạnh đó cũng đảm bảo được quyền và tiện ích hợp pháp của người đảm bảo an toàn cũng như những chủ thể có liên quan khác.
Vì vậy, cần phải sửa đổi Điều 301 BLDS năm năm ngoái theo hướng bổ sung quyền thu giữ TSBĐ cho bên nhận bảo đảm. Đồng thời, buộc phải quy định rõ trọng trách và chế tài đối với vi phạm của các cơ quan tiền thực thi pháp luật trong việc phối kết hợp thu giữ TSBĐ, xử lý TSBĐ; quyền thu duy trì TSBĐ của bên nhận đảm bảo phải được đảm bảo an toàn thực hiện bằng quyền lực ở trong phòng nước hoặc sự cung cấp từ phía ban ngành công quyền. Từ kia hạn chế những tranh chấp về cách xử lý TSBĐ và những tranh chấp về hòa hợp đồng tín dụng, bảo đảm quyền lợi của công ty nợ.
BLDS năm năm ngoái chưa hiện tượng rõ về công ty là mặt thứ cha tham gia với tư bí quyết là bên bảo đảm bằng tài sản. Vậy, nếu mặt thứ ba tham gia các giao dịch bảo đảm thì các giao dịch này còn có bị vô hiệu không? Về phép tắc chủ thể đảm bảo an toàn bằng tài sản hoàn toàn có thể là bất kỳ tổ chức, cá nhân nếu tài giỏi sản thỏa mãn các điều kiện đối với TSBĐ. Trường hợp BLDS ko quy định ví dụ vấn đề này sẽ tác động tới (hạn chế) việc xác lập các giao dịch vào nền tởm tế, tác động tới quyền lợi và nghĩa vụ của công ty nợ và bé nợ. Những nghĩa vụ ví như được đảm bảo bởi bên thứ 3 bằng gia sản thì sẽ tinh giảm được khủng hoảng cho nhà nợ khi con nợ vi phạm nhiệm vụ thanh toán thông qua cơ chế xử trí TSBĐ. Bởi đó, buộc phải sửa đổi BLDS năm năm ngoái theo hướng bổ sung quy định nhằm phân biệt: i) chũm cố, thế chấp ngân hàng bằng gia sản của bên có nghĩa vụ và cố kỉnh cố, thế chấp bằng gia sản của mặt thứ cha và ii) nạm cố, thế chấp để đảm bảo thực hiên nhiệm vụ bảo lãnh.
Khoản 2 Điều 306 BLDS năm 2015 quy định, “việc định vị TSBĐ phải đảm bảo an toàn khách quan, tương xứng với giá bán thị trường”. Lao lý này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên nhận đảm bảo khi xử trí TSBĐ. Đặc biệt, nguyên tắc này cũng nhằm bảo đảm an toàn quyền lợi của bên đảm bảo trong trường hợp bên nhận bảo đảm an toàn tự xử trí TSBĐ bằng vấn đề bán tài sản. Tuy nhiên, theo cơ chế của khoản 1 Điều 306 BLDS năm 2015, “bên đảm bảo an toàn và mặt nhận đảm bảo có quyền thỏa thuận hợp tác về giá bán của TSBĐ”. Câu hỏi được đề ra là: nhì bên hoàn toàn có thể thỏa thuận giá chỉ của TSBĐ thấp rộng so với giá thị phần không? mức sử dụng của khoản 3, Điều 306 về chế tài bồi hoàn thiệt hại áp dụng cho hành vi phạm luật của tổ chức định giá bán trong quá trình định giá tài sản, rất có thể hiểu rằng, yêu cầu định giá tương xứng với giá thị trường chỉ vận dụng cho việc định giá trải qua tổ chức định giá. Điều này là trọn vẹn hợp lý nhằm mục tiêu tôn trọng sự thỏa hiệp của những bên đảm bảo và mặt nhận bảo đảm. Bên nhận đảm bảo an toàn phải bồi hoàn thiệt hại nếu như bên đảm bảo chứng minh được việc xác định giá TSBĐ không áp theo ý chí của mặt bảo đảm. Điều này cũng tương xứng với niềm tin của điểm c khoản 3 Điều 104 Bộ phép tắc Tố tụng Dân sự năm 2012. Tandtc chỉ can thiệp định giá gia sản trong trường thích hợp “các bên thỏa thuận hợp tác với nhau hoặc cùng với tổ chức đánh giá giá tài sản theo mức giá tốt so cùng với giá thị phần nơi có tài năng sản định vị tại thời gian định giá nhằm trốn tránh nhiệm vụ với đơn vị nước hoặc fan thứ ba hoặc tất cả căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá gia sản đã vi bất hợp pháp luật khi thẩm định và đánh giá giá”.
Vì vậy, bắt buộc sửa thay đổi khoản 2 Điều 306 BLDS năm 2015 theo hướng, “việc định giá TSBĐ phải đảm bảo khách quan, tương xứng với giá bán thị trường” ko áp dụng so với trường hợp những bên đạt được việc thỏa ước về giá của TSBĐ khi xử lý.
Điều 318 BLDS năm 2015 không phép tắc về gia sản thế chấp là tài sản được hiện ra trong tương lai, trong khi đó Điều 295 của bộ luật này lại được cho phép TSBĐ hoàn toàn có thể là tài sản hình thành trong tương lai. Sự không nhất quán này dẫn tới việc khó áp dụng các quy định trên trong thực tế. Về nguyên tắc, gia tài thế chấp rất có thể là gia sản hình thành trong tương lai nếu mặt nhận bảo đảm chấp thuận để bảo đảm quyền lợi của chính bên thừa nhận bảo đảm. Đặc biệt, tương đối nhiều trường vừa lòng trong thực tế xảy ra đính thêm với vấn đề dùng gia tài hình thành từ vốn vay để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng, theo đó bảo đảm luân chuyển nguồn chi phí từ khu vực thừa vốn mang lại nơi thiếu thốn vốn, thỏa mãn nhu cầu nhu ước vốn của các tổ chức, cá nhân trong nền ghê tế. Pháp luật của khá nhiều quốc gia chất nhận được tài sản hình thành về sau được đưa ra để vắt chấp, ví dụ như BLDS năm 1995, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2015, Luât núm cố bất động sản nhà đất năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2004 của Liên bang Nga, cỗ luật thương mại dịch vụ thống tốt nhất Hoa Kỳ (UCC), BLDS Pháp…
Để bảo đảm an toàn tính thống tốt nhất với Điều 295 và đồng thời thỏa mãn nhu cầu nhu cầu trong thực tiễn về một số loại giao dịch bảo đảm an toàn này, yêu cầu sửa đổi Điều 318 BLDS năm 2015 theo hướng, bổ sung thêm loại tài sản thế chấp xuất hiện trong tương lai.
Điểm a khoản 2 Điều 324 BLDS năm 2015 quy định: “Nếu bạn thứ ba giữ gia tài thế chấp… có tác dụng mất gia sản thế chấp, làm mất đi giá trị hoặc giảm đi giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường”. điều khoản này dẫn đến có tương đối nhiều cách hiểu khác nhau. Vị vậy, cần được có văn phiên bản hướng dẫn thực hành điều lý lẽ này nhằm bảo đảm an toàn tính khả thi của điều pháp luật trên thực tế.
Khoản 2 Điều 310 BLDS năm 2015 quy định, ráng cố bđs nhà đất có hiệu lực đối kháng với những người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. Vậy, rứa cố bất động sản khác gì so với cầm đồ động sản? vấn đề này chưa được gia công rõ trong BLDS năm 2015. Do vậy, trên thực tế việc cầm đồ được tiến hành chủ yếu đối với động sản.
Như vậy, ngơi nghỉ Liên bang Nga, cầm cố tài sản có thể gắn với bàn giao (nếu là cồn sản) hoặc không đưa giao gia sản (nếu là bất động sản). Từ bỏ đó sẽ có được các cơ chế khác hoàn toàn đối với thực hiện và xử lý gia sản cầm thế là bất động sản nhà đất như bên cầm cố bđs vẫn rất có thể sử dụng bất động sản cầm cố, việc xử lý gia tài này yêu cầu bên cầm cố phải giao bất động sản cho mặt nhận cầm đồ để xử lý…
Ngoài ra, BLDS vn không có thể chấp nhận được bên nhận cầm cố sử dụng tài sản cầm nắm để đảm bảo an toàn thực hiện nhiệm vụ khác (Khoản 2 Điều 313). Mặc dù nếu được sự đồng ý của bên cầm đồ thì việc cầm cố lại cũng cần được được cho phép để đảm bảo sự thỏa thuận của các bên với tạo điều kiện để xác lập, triển khai các giao dịch dân sự, thương mại trong nền khiếp tế. BLDS của Nhật bản (Điều 348, 360) cũng đều có ghi dấn việc cầm đồ lại, từ đó người nhận cầm đồ có quyền cầm đồ lại, tức là dùng tài sản cầm cố đã nhận được để bảo đảm một nghĩa vụ khác như tài sản thuộc sở hữu của chính bản thân mình với đk là thời hạn cầm đồ lại ko được dài hơn thời hạn cầm đồ lần đầu tiên<6>.
Về xử lý gia sản cầm cố: Điều 314 Khoản 2 pháp luật quyền của mặt nhận cầm cố xử lý theo cách thức đã thỏa thuận hợp tác hoặc theo qui định của pháp luật. Vậy nếu quý hiếm của tài sản cầm cố nhỏ tuổi hơn so với giá trị nhiệm vụ được bảo đảm thì phần giá trị nhiệm vụ chưa thanh toán sẽ xử lý như thế nào? Về sự việc này, Điều 305 phương tiện phần giá trị nhiệm vụ chưa thanh toán trở thành nghĩa vụ không có bảo vệ (đối với cách tiến hành gán nợ). Còn đối với các cách tiến hành xử lý TSBĐ không giống pháp luật chưa có quy định cụ thể và bên nhận đảm bảo thường phải liên tục đòi nợ theo thủ tục chung, ko có đặc quyền gì khác. Về sự việc này hoàn toàn có thể tham khảo gớm nghiệm điều khoản của Liên bang Nga: nếu như như luật pháp không lao lý hoặc các bên không thỏa thuận hợp tác khác thì vào trường vừa lòng số tiền tịch thu được từ những việc xử lý TSBĐ không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bên nhận bảo đảm có quyền xiết nợ từ gia tài khác của bên đảm bảo an toàn (Khoản 3 Điều 334 BLDS của Nga). Ko kể ra, nếu tài sản cầm cố gắng không thuộc sở hữu của bên cầm đồ và bên nhận cầm đồ không biết về tình trạng này của gia sản cầm nắm thì chủ cài đích thực của gia tài cầm nắm sẽ chịu trách nhiệm thay đến bên cầm đồ (nếu luật pháp hoặc các bên phía trong hợp đồng núm cố không có thỏa thuận khác)<7>. Trong trường vừa lòng này, chủ tải phải chịu trách nhiệm về việc giao gia sản cho ngân hàng để xử trí nếu mang lại hạn bên có nhiệm vụ không triển khai hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ./.
1. John G H Stumbles (2011), The impact of the personal property securities act on assignment of accounts, Melbourne University Law Review, Vol. 37
2. Anthony Duggan, Dropped HS and the PPSA: Lessons from the Fairbanx case, UNSW Law Journal, Volume 34(2)
3. Donald B. King, Calvin A. Kuenzel, Bradford Stone, W.H. Knight, Jr. (1997), Commercial transactions under the Uniform Commercial Code and other laws, thủ đô new york : Mathew Bender, Cop.
4. Dan Prentice, Arad Reisberg (2011), Corporate finance law in the UK and EU, Oxford University Press.
5. Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller và Frank B. Cross (2011), Business Law Text and Cases – Legal, Ethical, Global, và Corporate Environment twelfth edition, Cengage Learning
7. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy (2016), bảo đảm an toàn sự thuận lợi, công bình và hợp lí trong câu hỏi tự xử trí TSBĐ khi vi phạm nhiệm vụ trả nợ theo những hợp đồng tín dụng, tạp chí Khoa học điều khoản học, Đại học nước nhà Hà Nội số 2, mon 06/2016.
8. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy (2016), pháp luật về các biện pháp hạn chế khủng hoảng trong hoạt động cho vay mượn của tổ chức tín dụng ở vn và một trong những nước trên thay giới, NXB. Đại học tổ quốc Hà Nội.
<1> John G H Stumbles (2011), The impact of the personal property securities act on assignment of accounts, Melbourne University Law Review, Vol. 37, tr. 428; PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy (2016), luật pháp về các biện pháp hạn chế khủng hoảng rủi ro trong chuyển động cho vay của tổ chức triển khai tín dụng ở vn và một vài nước trên thế giới, Nxb. Đại học tổ quốc Hà Nội, tr. 127, 128.
<2> Anthony Duggan, Dropped HS và the PPSA: Lessons from the Fairbanx case, UNSW Law Journal, Volume 34(2), tr. 737
<3> Trong quy định của Mỹ bao gồm khái niệm “perfection” (hoàn thiện giao dịch bảo đảm) để chỉ “các thủ tục pháp lý được thực hiện bởi mặt nhận bảo đảm an toàn để đưa ra một thông báo công khai cho tất cả những người khác, những người có quyền yêu thương cầu đối với tài sản của bé nợ rằng mặt nhận bảo đảm an toàn có đặc quyền trên tài sản của con nợ”. Donald B. King, Calvin A. Kuenzel, Bradford Stone, W.H. Knight, Jr. (1997), Commercial transactions under the Uniform Commercial Code & other laws, new york : Mathew Bender, Cop., p. 807.
<5> PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy, lao lý về các biện pháp hạn chế khủng hoảng trong vận động cho vay của các tổ chức tín dụng ở nước ta và một số trong những nước trên cụ giới, Sách chuyên khảo, Nxb. Đại học giang sơn Hà Nội, 2016, tr. 163.

Xem thêm: Hiệu Thuốc Có Bạn Que Thử Hiv Không ? Xét Nghiệm Hiv Bằng Que Thử Có Chính Xác?


<6> PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy, quy định về các biện pháp hạn chế rủi ro khủng hoảng trong chuyển động cho vay của những tổ chức tín dụng thanh toán ở vn và một trong những nước trên vắt giới, Sđd, tr. 165.